Chanoeka 3 december in Noordbroek

Maandag 3 december 2018 vieren we als gemeente Chanoeka. De locatie is Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang.

De aanvang is om 10:30 uur en omvat ook kiddoesj met brood en wijn gevolgd door een uitgebreide maaltijd. De samenkomst eindigt om 14:00. Jong en oud zijn welkom. De maaltijd wordt geheel verzorgd, dus het is niet nodig om iets mee te nemen. Wel stellen we het op prijs als u via het e-mailadres op de contactpagina kenbaar kunt maken als u graag bij deze samenkomst aanwezig wilt zijn. We kunnen dan namelijk zorgen voor de juiste hoeveelheden voor de maaltijd.

Najaarsfeesten 2018 in Noordbroek

De najaarsfeesten zijn weer op komst en deze vieren we net als vorig jaar in Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang. Er is voldoende parkeergelegenheid.

De data van de feesten zijn:

  1. Maandag 10 september: Jom Teroea of Bazuinendag
  2. Woensdag 19 september: Jom Kippoer of Grote Verzoendag
  3. Maandag 24 september: Soekkot of Loofhuttenfeest (1e dag)
  4. Maandag 1 oktober: Sjemeni Atseret of Laatste Grote Dag

De samenkomsten beginnen om 10:30 en eindigen om 14:00. Jom Kippoer wordt beschouwd als een vastendag en daarom zal er die dag geen maaltijd zijn. Op de rest van de feestdagen is er een geheel verzorgde maaltijd. Jong en oud zijn welkom.

Omdat de periode van de najaarsfeesten meestal erg druk is komen er een aantal bijeenkomsten te vervallen:

  1. De Bijbelstudies van 8 en 22 september en 8 oktober.
  2. De sabbatsdienst van 29 september.

Chanoeka 16 december in Noordbroek

Zaterdag 16 december (en niet zoals eerder gemeld op woensdag 13 december) 2017 vieren we als gemeente Chanoeka. De locatie is Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang.

De aanvang is om 10:00 uur en om 12:00 uur houden we kiddoesj met brood en wijn gevolgd door een uitgebreide maaltijd. De samenkomsen eindigt om 14:00. Jong en oud zijn welkom. De maaltijd wordt geheel verzorgd, dus het is niet nodig om iets mee te nemen. Wel stellen we het op prijs als u via het contactformulier kenbaar kunt maken als u graag bij een of elk van deze samenkomsten aanwezig wilt zijn. We kunnen dan namelijk zorgen voor de juiste hoeveelheden voor de maaltijd.

Soekkot (Loofhuttenfeest) en Sjemeni Atseret (Slotfeest) 5 en 12 oktober in Noordbroek

Met het Bazuinenfeest achter ons kijken we nu vooruit naar de verdere hoogtijdagen van de Eeuwige voor dit najaar. Zaterdag 30 september is het Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Deze datum valt samen met ons tweewekelijkse rooster voor samenkomsten en is dus op de gebruikelijke plaats en tijd in de Helperkerk.

Donderdag 5 oktober 2017 vieren we als gemeente de eerste dag van het Loofhuttenfeest en op donderdag 12 oktober vieren we de achtste dag die direct op het Loofhuttenfeest volgt: Sjemeni Atseret, ook bekend als Slotfeest. De locatie is Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang.

De aanvang is om 10:00 uur en om 12:00 uur houden we kiddoesj met brood en wijn gevolgd door een uitgebreide maaltijd. De samenkomsen eindigt om 14:00. Jong en oud zijn welkom. De maaltijd wordt geheel verzorgd, dus het is niet nodig om iets mee te nemen. Wel stellen we het op prijs als u via het contactformulier kenbaar kunt maken als u graag bij een of elk van deze samenkomsten aanwezig wilt zijn. We kunnen dan namelijk zorgen voor de juiste hoeveelheden voor de maaltijd.

Jom Teroea (Bazuinenfeest) 21 september 2017 in Noordbroek

Donderdag 21 september 2017 vieren we als gemeente het Bazuinenfeest (Jom Teroea, ook wel bekend als Rosj HaSjana, “Joods Nieuwjaar”). De locatie is Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang.

De aanvang is om 10:00 uur en om 12:00 uur houden we kiddoesj met brood en wijn gevolgd door een uitgebreide maaltijd. De samenkomst eindigt om 14:00. Jong en oud zijn welkom. De maaltijd wordt geheel verzorgd, dus het is niet nodig om iets mee te nemen.

Sjavoe’ot (Pinksteren) 4 juni 2017 in Zuidwolde

Zondag 4 juni 2017 vieren we als gemeente het Wekenfeest (Sjavoe’ot, oftewel Pinksteren). De locatie is Rietland, Oosterse weg 62 te Zuidwolde. Deze mooie locatie ligt midden in de natuur, en bij mooi weer zullen wij dan ook de dienst buiten houden. Het ligt op fietsafstand van de stad Groningen en is ook met de auto vanaf de ringweg goed te bereiken. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

De aanvang is om 10:00 uur en na de samenkomst zullen we gezamenlijk een maaltijd gebruiken. Jong en oud zijn welkom.

Sederavond 2017

Zondagavond 9 april 2017 hopen wij vanaf 19:00 samen met elkaar de Seder te vieren, om zo naar de Bijbelse opdracht de verlossing van Israël uit Egypte te gedenken alsook de verlossing die het ware Pesachlam Jesjoea voor ons bewerkt heeft. Na de Seder zullen we met elkaar een warme maaltijd hebben.

We willen graag eenieder die zijn of haar vertrouwen op de verlossing door Jesjoea stelt uitnodigen om dit samen met ons te vieren. De locatie is dezelfde als die van de samenkomsten: Waldeck Pyrmontplein 13 te Groningen.

Belangrijk: Wilt u graag deze avond bezoeken? Om ons voor de Seder en de aansluitende maaltijd goed te kunnen voorbereiden op het aantal bezoekers stellen we het op prijs als u ons via het contactformulier hiervan op de hoogte kunt stellen.

Sjavoeotviering 2016 in De Wilp

sjavoeot2016-400Zondag 12 juni 2016 was het Bijbelse Pinksterfeest: Sjavoeot. Sjavoeot betekent letterlijk “weken” en vindt 50 dagen plaats na de sjabbat tijdens het feest van Ongezuurde Broden.

Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn; Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.

Wajikra/Leviticus 23:15-16

Net als het Eerstelingenfeest tijdens Ongezuurde Broden is Sjavoeot een oogstfeest. Als wij echter met deze 50 dagen rekenen vanaf de uittocht uit Egypte komen we uit op het moment dat Israël bij de berg Sinaï de 10 Woorden van de Eeuwige ontving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het precies met dit feest is dat de Geest werd uitgestort.

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Handelingen 2:1-4

Het is dus dezelfde dag waarop de Eeuwige zowel de Tora gaf als de Geest gaf om ons daarin te onderwijzen en de onderwijzingen van de Eeuwige in onze harten te schrijven. Als gemeente Kie Tetsee hebben we deze dag samen met de Messiaanse huisgemeente Noordbergum mogen vieren in Zorgboerderij De Keuningshof in De Wilp met een eredienst en een liefdemaal. We zijn dankbaar voor de gezegende tijd die we hebben mogen hebben en hopen elkaar daar bij de najaarsfeesten van de Eeuwige weer te ontmoeten.

Website Kie Tetsee online

Onze gemeente heeft nu een website! Het heeft even geduurd, maar we hebben nu als gemeente een plek waar we kunnen laten zien waar we voor staan en praktische informatie kunnen publiceren voor mensen die interesse in de gemeente hebben. We realiseren ons dat er nog veel dingen over de gemeente niet op de site staan. De komende periode willen we daarom de site graag stukje bij beetje aanvullen en vervolledigen.