Sha’voe’ot 2023

Op vrijdag 26 mei vierde KieTetsee, vlak voor het Kerkelijk ingestelde Pinksterfeest, aan de Kerkenheem de oorsprong. De bijeenroeping, Zijn feest, van de Eeuwige gegeven. Wij spteken de naam uit van deze bijeenkomst en noemen het Shavoe’ot.

Voor meer info zie de navolgende link

Wekenfeest-Omer-Shavoe’ot

Naast het bereidde voedsel ziet u ook een wit gebouw op een foto. Dit zou de plaats van de Hemelvaart zijn.

KieTetsee denkt bij Shavoe’ot aan twee dingen

De gave van de Thora op de Sinaï en de komst van de Geest Gods die het Woord aan de heidenen en verloren schapen van Israël verklaard.

Dat betekent in deze laatste dagen dat de 10 stammen, ook genoemd Efraïm en de heidenen die zich bij Gods volk aansluiten (Jesaja 56) zich bewust gaan worden van de vollediger Waarheid

Die woorden ‘zijn’  in Thora en in Jesjoea die de woorden door de Geest aan ons verklaard.

Men neme de vrijheid en de ruimte om te ontdekken wat de wil van de Eeuwige is.

Zoek eerst het Koninkrijk, het is niet ver weg. Niet boven in de hemel en niet onder de aarde.

Het is nabij. Het is geopenbaard. Het is verklaard. Het is voor de oprechte zoeker die zich door de Geest laat trekken.

Door de Geest van Adonai. Wie is Hij?

Hij trekt Zijn ogen niet af van de rechtvaardige, maar Hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon, en zij worden verheven.

Hij opent hun oor voor Zijn vermaning, en zegt dat zij zich bekeren moeten van het onrecht.

Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid.

Zo heeft Hij ook jou weggelokt uit de mond van de benauwdheid naar de ruimte waarin geen beklemming is, en het gerecht van je tafel vol vet is.

Snak niet naar de nacht waarin de volken weggaan van hun plaats.

Zie, God is hoogverheven door Zijn kracht;  wie is een Leraar als Hij?

Denk eraan dat je Zijn werk groot maakt, dat de mensen bezingen.
Job 36:7‭, ‬10‭-‬11‭, ‬16‭, ‬20‭, ‬22‭, ‬24 HSV

Onze Gemeente Kietetsee is per de maand Mei 2023 verhuisd

Na zeer leerzame  jaren is de gemeente KieTetsee van de Helperkerk verhuisd naar een andere locatie. Dit is in de nabijheid van Lewenborg.

KieTetsee was hier al langere tijd mee bezig. Aanleiding was de toenemende parkeerproblematiek. Daarnaast bleek ook dat een bepaalde beleving en bestendigheid nog beter is te garanderen op de nieuwe plek.

Wij hebben eerst proefgedraaid en we zijn zeer welkom ontvangen.

KieTetsee ziet dit als gebedsverhoring op het juiste moment. Niet te vroeg en niet te laat.

Hebt u belangstelling voor een stevige Bijbelstudie op de zaterdag dan bent van harte welkom.

Wij willen de kerkgemeente die onze gastheer wil zijn van harte zegenen voor het onderdak verlenen van onze deelnemers.

Route naar de gemeente KieTetsee Groningen en omgeving

Naast de Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, 9734 AT te Groningen
Kerkenheem, Noorddijkerweg 12

9734 AT Groningen

De Kerkenheem is per auto te bereiken via de Rijksweg N360 naar Delfzijl. Afrit Lewenborg, “Bakboordswal”.

Daarna de eerste afslag rechts, “Noorddijkerweg”.
Parkeren kan tegenover de Stefanuskerk.

Via het pad naar de kerk en de witte voetgangersbrug bereikt u Kerkenheem.

Openbaar vervoer

Per bus zijn de kerk en Kerkenheem te bereiken met lijn 3, halte Mooiland. Vervolg de looproute zoals op de routekaart

Jom Teroea September 2022

Op 28 September kwamen wij bij elkaar om de dag van de Bazuin, de Sjofar te vieren.

Wij bespraken de drie stijlen.

Korte klanken

Korte verhoogde klanken

De langgerekte klank die onhoorbaar structureel in de kosmos en ook op aarde aanwezig is.

De grondtoon is energie. Energie creeërt klanken. Klanken vormen letters. Letters vormen woorden. Woorden vertellen het plan van de Ene. Zie hier dat Thora de basis is van het spreken van Elohiem.

Van het begin der Schepping totdat de laatste Woorden van de Eeuwige vervuld zijn.

Na ons overdenken en delen hebben we heerlijk met elkaar gegeten.

Nieuwsgierig geworden. Meer weten. Wij informeren je graag.

Contact

Shavoe’ot 2022


                        

De lezingen voor Shavoe’ot

Thora                 

Devariim/Deuteronomium 16: 9 – 12        

Haftarah: Roeth/Ruth 4: 13 – 22                               

Biriith Chadasjah: Jochanan alef  / 1 Johannes 1: 1 – 7