Shemini Atzeret 2023

7 oktober 2023 in de Joodse Jaartelling het jaar 5784 is voor Israël. KieTetsee en de wereld een gedenkwaardige dag geworden.

Allen werden wakker vanwege een grote aanval door Hamas, hetgeen betekent GEWELD.

Wij staan achter het Joodse volk, met hart, verstand en ziel. Dat is ook de wijze waarop wij de Echad, Adonai liefhebben.

Wij beseffen en mogen de navolgende tekst goed inkerven in onze gedachten

‭Openbaring‬ ‭17:17‬ ‭HSV‬

Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

Op deze dag is in dit verband/ verbond/ verbinding ook nog aandacht besteed aan het Profetische hoofdstuk van 1 Koningen 20

Op deze dag stond het terugdraaien van de Thorarol centraal. Van deze dag plaatsen we een impressie.

Toch waren er voor KieTetsee enkele bijzondere gebeurtenissen deze dag, die ons voor ogen zullen blijven staan.

1.

Shemini Atzeret is een dag van de Eeuwige. Wij schonken deze dag ook aandacht aan de Vreugde over Thora.

2.

Deze Thora en zijn beloften en het land van de Eeuwige en Zijn volk werd moorddadig  aangevallen.

3.

Vanwege een gemeentedag van de PKN gemeente in de zalen naast hun Stephanuskerk, mochten wij de dienst houden in de kerk. Deze kerk is sinds het jaar 1250 een actieve Christelijke kerk

Op de dag van de aanval van Hamas werd daar in die kerk de thorarol afgesloten met het slotvers en teruggerold en geopend met het eerste vers. Ook werd daar de Thora besproken en de bijeenkomst werd gesloten met het zingen van de Hatikva. Het lied van de hoop.

Er is gebeden voor deze gemeente en Israël en we hebben de Eeuwige gedankt voor deze wonderlijke gebeurtenis. Een gebeurtenis, een zegen die we in bescheidenheid en eenvoud hebben aangenomen.

De Thorarol terugrollen aan huis op sabbatavond

Voor het overige een sfeerimpressie van SSjemini Atzeret. Let u ook even op de tekstbordjes van de kerk.

Herinnering aan 2022

Geplaatst in None.