Data feesten

Het is een Bijbelse opdracht om samen de feesten van de Eeuwige te vieren.

Zijn feesten zijn sabbatten: daarnaast is er de wekelijkse sabbat.

Samen dagen waarop niet gewerkt wordt.

Een dag begint Bijbels / Hebreeuws gezien (en daarmee ook een feestdag) op de avond ervoor.

Data feesten 5783 – begin 5784

4 op 5 april Sederavond

5 april Pesach

6 t/m 12 april Chag Chamazan

26 mei Shavuot

17 September Jom Teruah

26 September Jom Kippoer

1 t/m 7 Oktober Soekot

8 Oktober Shimini Atzaret

Betekenis van Shemini Atzeret

Shemini Atzeret betekent letterlijk ‘de samenkomst van de achtste’ dag in het Hebreeuws.Simchat Thora betekent eenvoudig ‘verheugen in de Thora’.

Bijbelse bron

De bron voor Shemini Atzeret en Simchat Torah, die respectievelijk op de 22e en 23e van de Hebreeuwse maand Tisjrei vallen, is Leviticus 23:34.

Op de vijftiende dag van de zevende maand is het feest van Soekot, een periode van zeven dagen voor de Heer.

Dan zegt Leviticus 23:36:

(Voor) een periode van zeven dagen zult u een vuuroffer voor de Heer brengen. Op de achtste dag zal het een heilige gelegenheid voor u zijn, en u zult een vuuroffer voor de Heer brengen. Het is een [dag van] detentie. U zult geen arbeid verrichten.

Het is deze achtste dag die bekend staat als Shemini Atzeret.

De feesten zijn in 2020 vanwege corona niet gevierd.

On 2021 hebben er wel enkele plaats gevonden.

Waaronder Pesach, Loofhutten en Chanoeka

Oude agenda. Zie onder.

Datum: Feest: Bijzonderheden:
1 Tisjri/7-8 september Jom Teroea of Bazuinendag Ook bekend als Rosj HaSjana, Joods nieuwjaar.
10 Tisjri/16 september Jom Kippoer of Grote Verzoendag
15 Tisjri/21-22 september Soekkot of Loofhuttenfeest

1e dag

Het feest duurt zeven dagen.
22 Tisjri/28-29 September Sj’meni Atseret/Laatste Dag en Simchat Thora                                                                                                .
14 Nisan/15 april Sederavond De Seder wordt ‘s avonds gevierd, dus op de avond van 15 april.
15 Nisan/16 april Matsot of Ongezuurde Broden (dag 1) Het feest duurt 7 dagen, de 1e en 7e dag gelden als sabbat.
21 Nisan/23 april Matsot of Ongezuurde Broden (dag 7) Het feest duurt 7 dagen, de 1e en 7e dag gelden als sabbat.
8 Sivan/5 en 6 juni Sjavoeot of Wekenfeest