Data feesten

Het is een voorrecht om samen de feesten van de Eeuwige te mogen vieren. Zijn feesten zijn sabatten: naast de wekelijkse sabbat dagen waarop niet gewerkt wordt. Verder begint Bijbels gezien een dag (en daarmee ook een feestdag) op de avond ervoor. De data voor de feesten in 5780 (2019/2020) zijn:

Datum: Feest: Bijzonderheden:
1 Tisjri/30 september Jom Teroea of Bazuinendag Ook bekend als Rosj HaSjana, Joods nieuwjaar.
10 Tisjri/9 oktober Jom Kippoer of Grote Verzoendag
15 Tisjri/14 oktober Soekkot of Loofhuttenfeest (1e dag) Het feest duurt 7 dagen, de 1e dag geldt als sabbat.
22 Tisjri/21 oktober Sj’meni Atseret/Laatste Grote Dag
14 Nisan/8 april Sederavond De Seder wordt ‘s avonds gevierd, dus op de avond van 8 april.
15 Nisan/9 april Matsot of Ongezuurde Broden (dag 1) Het feest duurt 7 dagen, de 1e en 7e dag gelden als sabbat.
21 Nisan/15 april Matsot of Ongezuurde Broden (dag 7) Het feest duurt 7 dagen, de 1e en 7e dag gelden als sabbat.
8 Sivan/31 mei Sjavoeot of Wekenfeest Tegelijk ook Pinksterfeest.