Data feesten

Het is een Bijbelse opdracht om samen de feesten van de Eeuwige te mogen vieren. Zijn feesten zijn sabatten: naast de wekelijkse sabbat. Dagen waarop niet gewerkt wordt. Een dag begint Bijbels / Hebreeuws gezien (en daarmee ook een feestdag) op de avond ervoor. De data voor de feesten in 5782 zijn:

Datum: Feest: Bijzonderheden:
1 Tisjri/7-8 september Jom Teroea of Bazuinendag Ook bekend als Rosj HaSjana, Joods nieuwjaar.
10 Tisjri/16 september Jom Kippoer of Grote Verzoendag
15 Tisjri/21-22 september Soekkot of Loofhuttenfeest

1e dag

Het feest duurt zeven dagen.
22 Tisjri/28-29 September Sj’meni Atseret/Laatste Dag en Simchat Thora                                                                                                .
14 Nisan/15 april Sederavond De Seder wordt ‘s avonds gevierd, dus op de avond van 15 april.
15 Nisan/16 april Matsot of Ongezuurde Broden (dag 1) Het feest duurt 7 dagen, de 1e en 7e dag gelden als sabbat.
21 Nisan/23 april Matsot of Ongezuurde Broden (dag 7) Het feest duurt 7 dagen, de 1e en 7e dag gelden als sabbat.
8 Sivan/5 en 6 juni Sjavoeot of Wekenfeest