GROTE VERZOENDAG 25 September 2023

De Grote Verzoendag is voor KieTetsee een belangrijke dag dat de gemeente bij elkaar komt. Dit jaar is dat maandag 25 September 2023.

In het Joods Hebreeuwse denken staat de maand Elul in het teken van het actief zoeken van verzoening tussen individuele gelovigen.

Als een mens zich een conflict herinnert met een broeder of zuster terwijl hij onderweg is naar het altaar,  dan moet deze omdraaien en het eerst in orde maken met betreffende medegelovige.

Op de maand Elul volgt de dag van het geklank. Dat is voor gelovigen in Jesjoea een oproep van verwachting op de komst van de Messias.

Dit valt ook in de periode waarin de mens zal worden geoordeeld en beoordeeld. Na de dag van geklank, zijn dit de zogenaamde tien geduchte dagen.

De dag van geklank is een oproep gereed te staan en niet naakt (vol zonde) gezien te worden.

Voor de Joden is dat de betekenis anders dan voor gelovigen in Jesjoea. Voor de gemeente KieTetsee betreft het hier dat Jesjoea haMassiach wederom in de wereld komt, maar nu in Majesteit en Heerlijkheid.

Dan volgen voor de Joodse gelovigen dus de 10 geduchte dagen. Dat is voor hen de periode dat de Hemelse boeken open gaan. Het doet hen “sidderen” . Het zijn de dagen waarin de Eeuwige besluit of de ziel wel of niet in het boek des levens blijft ingeschreven.

Op Grote Verzoendag staan alle verkeerde keuzes, besluiten, aangegane verkeerde verbindingen, persoonlijk als deelnemer van de Kehila (gemeente) individueel en naar elkaar centraal.

Je kunt dit zien als een praktisch hulpmiddel.

Er mag dan ook geen blokkade liggen op het bezoeken van deze dienst. Tenzij er grote onrust kan ontstaan. Maar die drempel ligt hoog.

Deze dag staat centraal als een dag waarop de Ruach via de innerlijke weg het Heilig werk kan doen.

Er wordt deze dag gezamenlijk geproclameerd. Het is een gemeenschappelijke gemeentezaak. Het is een ernstige zaak. In het oud-Nederlands klinken de woorden “ergens een gemene (ernstige) zaak mee maken. Een niet dralen, maar aan de slag.

Het zijn geen individuele zaken die op deze dag worden besproken of uitgesproken.

Deze dag is gehoorzaamheid aan de Eeuwige. Dat proces vind plaats in nederigheid en bescheidenheid, zonder grote woorden.

Op deze dag komen de bezoekers zoveel mogelijk gekleed in het wit.

De maand Elul en de 10 geduchte dagen en de Grote Verzoendag zijn grote hinten in het Joods denken.

Het doet ons herinneren aan de plicht Tesjoeva te doen. Het is de plicht het in orde te maken met de Eeuwige en met de naaste. De broeder of zuster die ook probeert te leven naar de Woorden van Adonai.

Dezen gaan uit van het gelijke speelveld, dezelfde waarden. Het is hetzelfde juk waaronder dit dient te gebeuren.

Het doet ons denken aan de uitspraak dat die zijn broeder of zuster niet vergeeft, zelf geen vergeving ontvangt.

Betekent dit dat vergeven dan ook vergeten is?

Dat verschilt per situatie. Soms kan vergeven ook vergeten zijn. Soms is daar een vervolgproces voor nodig. Soms liggen dingen moeilijker.

Maar de prikkel van het herinneren mbt Elul, de tien geduchte dagen en vooral ook de Grote Verzoendag is een zeer nuttig accent waar de Gemeente KieTetsee actief vorm aan wil geven.

Vele kerken en gemeenten gaan ten onder aan het elkaar onderling vereten. Conflicten en boosheden en eigenaardigheden kunnen hoogtij vieren of doorsudderen.

KieTetsee wil zich daarvan bewust zijn en daar in 2023 en daarna handen en voeten aan geven.

Want wij en jij zijn onderweg naar de komst van de Messias.

Geplaatst in None.