Sha’voe’ot 2023

Op vrijdag 26 mei vierde KieTetsee, vlak voor het Kerkelijk ingestelde Pinksterfeest, aan de Kerkenheem de oorsprong. De bijeenroeping, Zijn feest, van de Eeuwige gegeven. Wij spteken de naam uit van deze bijeenkomst en noemen het Shavoe’ot.

Voor meer info zie de navolgende link

Wekenfeest-Omer-Shavoe’ot

Naast het bereidde voedsel ziet u ook een wit gebouw op een foto. Dit zou de plaats van de Hemelvaart zijn.

KieTetsee denkt bij Shavoe’ot aan twee dingen

De gave van de Thora op de Sinaï en de komst van de Geest Gods die het Woord aan de heidenen en verloren schapen van Israël verklaard.

Dat betekent in deze laatste dagen dat de 10 stammen, ook genoemd Efraïm en de heidenen die zich bij Gods volk aansluiten (Jesaja 56) zich bewust gaan worden van de vollediger Waarheid

Die woorden ‘zijn’  in Thora en in Jesjoea die de woorden door de Geest aan ons verklaard.

Men neme de vrijheid en de ruimte om te ontdekken wat de wil van de Eeuwige is.

Zoek eerst het Koninkrijk, het is niet ver weg. Niet boven in de hemel en niet onder de aarde.

Het is nabij. Het is geopenbaard. Het is verklaard. Het is voor de oprechte zoeker die zich door de Geest laat trekken.

Door de Geest van Adonai. Wie is Hij?

Hij trekt Zijn ogen niet af van de rechtvaardige, maar Hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon, en zij worden verheven.

Hij opent hun oor voor Zijn vermaning, en zegt dat zij zich bekeren moeten van het onrecht.

Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid.

Zo heeft Hij ook jou weggelokt uit de mond van de benauwdheid naar de ruimte waarin geen beklemming is, en het gerecht van je tafel vol vet is.

Snak niet naar de nacht waarin de volken weggaan van hun plaats.

Zie, God is hoogverheven door Zijn kracht;  wie is een Leraar als Hij?

Denk eraan dat je Zijn werk groot maakt, dat de mensen bezingen.
Job 36:7‭, ‬10‭-‬11‭, ‬16‭, ‬20‭, ‬22‭, ‬24 HSV

Geplaatst in None.