Giften/ ANBI

anbilogoWilt u de Gemeente KieTetsee in Groningen steunen dan kunt u dat doen door uw bijdrage op rekeningnummer NL44 RABO 0307 0612 99 t.n.v. “Kie Tetsee” Groningen. KvK: 64299104  RSIN  855605169

De Messiaanse gemeente ‘Kie Tetsee’ is erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) Uw giften zijn van de belasting aftrekbaar.                    

Bestuur per 2021

H. Rozema Voorzitter info@kietetsee.nl B. Wind Penningmeester M. Van der Meer Lid

P. Tiggelaar niet bestuur, maar webbeheerder

Postadres De Skeauwen 32 Ureterp 9247BT tevens bezoekadres