Agenda samenkomsten

De situatie rondom het COVID-19 gebeuren heeft ons doen besluiten tot nader order geen fysieke samenkomsten meer te hebben. Zodra het weer als veilig wordt beschouwd om samen te komen zoals wij dat gewend zijn, laten wij u dat op deze plek weten. 

Tot die tijd komen wij samen via online bijeenkomsten. Wanneer u deel wilt nemen aan onze online bijeenkomst, dan kunt u ons een e-mail sturen. U ontvangt van ons dan de noodzakelijke informatie om deel te kunnen nemen.


In het begin van 2020 staan de volgende samenkomsten gepland. De locatie is Waldeck Pyrmontplein 13 te Groningen en samenkomsten beginnen om 10:30 uur, tenzij anders vermeld. Bij reguliere diensten wordt er koffie geschonken vanaf 10:00 uur.

Datum Spreker en verdere informatie
nvt
nvt
nvt
nvt

We hebben op de sabatten dat we geen samenkomst hebben bijeenkomsten met Bijbelstudie bij iemand van ons thuis in de omgeving van Groningen. Deze bijeenkomsten beginnen om 10:30. Omdat deze ochtenden plaatsvinden bij iemand thuis publiceren we het adres niet op de website. Indien u graag een keer wilt langskomen kunt u iemand van ons aanschieten na een van onze samenkomsten of ons een e-mail sturen.