Bijeenkomsten en wie wij zijn

Voor de roosters en contact

Impressies-van-israel

Roosters

Contact

 

Onderaan staat een document die u uitlegt wie u mogelijk bent. Nieuwsgierig? Scrollen maar!

IEDEREEN DIE ADONAI ZOEKT EN WIL ONTDEKKEN IS BIJ ONS WELKOM

Toch vinden we het belangrijk dat u eerst een aantal dingen weet.

Karakter van onze samenkomsten

Onze bijeenkomsten vinden plaats rondom de Thoradienst. Dit is ons karakter en dat blijft zo. Er is bij tijd en wijle zeker ook ruimte voor een thematische behandeling

Onze gemeente (Kehilla) heeft geen specifieke Joodse, Protestantse of Evangelische vormgeving. Wij zijn meer van ‘de overkant’.

We voelen ons in deze tijden als Hebreeër en onderweg naar de komst van de Messias. Iets waar onze groep zich zeer bewust van is.

Inhoud van onze samenkomsten

Naast het zingen van Hebreeuwse en bekende Nederlandse liederen is er ruime tijd voor Bijbelstudie, gebed en ontspannen bij elkaar zijn. Wij willen allemaal actief met de Bijbel bezig zijn. U wordt daarin van harte uitgenodigd mee te doen. 

Onderzoekt alles, behoud het goede

Tijdens de studie (gewoon in het Nederlands) wordt een tekst uit de vijf boeken van Mozes behandeld (de Thora) de profeten of geschriften (de Haftarah) en het Tweede Testament (de Briit Chadasjah) We besteden elke bijeenkomst vanuit het Thoradeel ook een beetje aandacht aan de Hebreeuwse verzen van de te behandelen Thorapassage.

Het geloofsleven is een leerschool

Voor het studie-element zijn de bijeenkomsten te typeren als ‘sjoel’. Hierdoor is ons bijeenkomen minder geschikt voor hen die echt eenmalig of zeer incidenteel willen langs komen en volledig onbekend zijn en willen blijven mbt het Hebreeuwse gedachtengoed.

Ieder die rekening houdt met bovenstaande, is ongeacht zijn of haar kennis welkom.

Het willen ontvangen, en waar u kunt uitdelen is het enige wat wij vragen. edereen op zijn manier. Van luisteraar tot spreker. Iedereen op zijn eigen manier, als luisteraar of spreker.

Brood en Wijn

Ook breken wij wekelijks het brood en drinken de wijn.

Afronding formele gedeelte

Wij streven er naar dat het formele gedeelte uiterlijk 13.15 is afgerond. Daarna is er ruimte om wat met elkaar te eten en te drinken. Deelname daaraan wordt zeer gewaardeerd.

Is uw interesse gewekt?

Wanneer u interesse heeft om deze bijeenkomsten te bezoeken, dan kunt u ons een e-mail sturen. U ontvangt van ons dan de noodzakelijke informatie om deel te kunnen nemen.

Waar wij samenkomen

Ook vanaf 10-2022 tot 10-2023, het Hebreeuwse De locatie is de Stefanuskerk, Noorddijkerweg 16, 9734 AT Groningen  In gebouw Kerkenheem, Noorddijkerweg 12-16 De samenkomsten beginnen om 10:30 uur, tenzij anders vermeld. Bij reguliere diensten wordt er koffie geschonken vanaf 10:00 uur.

Een enkele keer kunnen we niet in de kerk terecht

We hebben op de sabbat dat we geen sjoel/ leerdienst hebben samenkomsten met Bijbelstudie bij iemand van ons thuis in de omgeving van Groningen/ Haren en Surhuisterveen

Deze bijeenkomsten beginnen in Surhuisterveen om 10:30. In Haren begint deze om 09.30.

Omdat deze ochtenden plaatsvinden bij iemand thuis publiceren we het adres niet op de website

Indien u graag een keer wilt langskomen kunt u iemand van ons aanschieten na een van onze samenkomsten of ons een e-mail sturen.

Deelname aan de feesten van de Ene

Wij vinden herkenbaarheid, betrokkenheid en veiligheid van groot belang binnen Kie Tetsee.

Sinds een behoorlijke tijd voeren wij een steeds specifiekere koers. Deze is op de wekelijkse sabbat gericht op het lernen.

Een enkele dienst bijwonen met als doel het bij die enkele dienst te houden, is geen onderdeel van de policy van Kie Tetsee.

Langs komen met het doel en wanneer het bij u past om een binding aan te gaan met onze kleine gemeente wordt daarentegen hartelijk ondersteund.

Kie Tetsee heeft er daarom voor gekozen de feesten van God te vieren met hen die regelmatig langs komen en wiens gezicht en “zijn” we (her)kennen. Ook zijn vakantiegangers welkom..

Wij selecteren niet persé aan de poort en stellen geen hoge eisen, maar hebben wel de hierboven beschreven uitgangspunten.

Het bezoeken van feesten in de eigen gemeente is het ideale uitgangspunt.

Uitzonderingen met goede reden en na overleg blijft uiteraard mogelijk.