Jom Teroea September 2022

Op 28 September kwamen wij bij elkaar om de dag van de Bazuin, de Sjofar te vieren.

Wij bespraken de drie stijlen.

Korte klanken

Korte verhoogde klanken

De langgerekte klank die onhoorbaar structureel in de kosmos en ook op aarde aanwezig is.

De grondtoon is energie. Energie creeërt klanken. Klanken vormen letters. Letters vormen woorden. Woorden vertellen het plan van de Ene. Zie hier dat Thora de basis is van het spreken van Elohiem.

Van het begin der Schepping totdat de laatste Woorden van de Eeuwige vervuld zijn.

Na ons overdenken en delen hebben we heerlijk met elkaar gegeten.

Nieuwsgierig geworden. Meer weten. Wij informeren je graag.

Contact

Shavoe’ot 2022


                        

De lezingen voor Shavoe’ot

Thora                 

Devariim/Deuteronomium 16: 9 – 12        

Haftarah: Roeth/Ruth 4: 13 – 22                               

Biriith Chadasjah: Jochanan alef  / 1 Johannes 1: 1 – 7          

De Omertelling, tellen tot aan Shavoe’ot (voor de Christenen beter bekend als het Pinksterfeest)

Telling van de Vijftig Omerdagen

(Breng offers van lofprijzing/dankzegging)

Meteen na de richtlijnen m.b.t. het vieren van Pesach bij de Feesten van de Eeuwige( Lev.23), worden we aangespoord om de “vijftig dagen te tellen”, die naar Shavoe’ot, ook het Wekenfeest of Oogstfeest of Pinksteren genoemd, leiden.

Hier is een manier van “Omer-telling”, als een dagelijkse familieviering. Je kunt dit voorstel natuurlijk aanpassen aan je familie en omstandigheden. Je mag dit afdrukken evenals de daarbij horende bladzijden voor dagelijks gebruik.

De vader (of een ander hoofd van het gezin) leest of zegt:

Het Eerste Testament leert:
“En gij zult tellen vanaf de morgen na de rustdag, vanaf de dag dat gij de Omer als beweegoffer bracht, zeven volle weken tellen, tot aan de morgen na de zevende week welke vijftig dagen zal tellen”.

Het hele gezin zegt:
“Dit is de (eerste, tweede, derde, enz.) dag van de Omer, wat (één, twee, enz.) weken en (één, twee, drie, enz.) dagen van de Omer maakt. Bv. “Dit is de negende dag van de Omer, wat één week en twee dagen van de Omer maakt.”

Lees het bijhorend gedeelte uit de Psalmen

Zie onderaan

Duid de dag, te beginnen bij de Eerste Dag na de sabbat in de Pesachweek.
De schrift geeft asn dat er 7 sabatten moeten worden geteld. De eerste Eertste Dag daarna is het dan Shavoe’ot. Dat is één visie
Een andere visie stelt dat de men moet uitgaan van de datum 14 Nissan en dan de volgende dag.
Hier is onder Joodse wijzen eeuwen over gediscussieerd.
Onze gemeente heeft een keuze gemaakt.
Doet u alzo. Maar wees wel ten volle overtuigd.

Hier plaats ik de teksten uit Leviticus en Deuteronomium
Dan constateert u zelf wel waarom het zo ingewikkeld is

U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt.
Zeven volle weken zullen het zijn.
Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.
Leviticus 23:15‭-‬16 HSV

Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent.
Deuteronomium 16:9‭-‬10 HSV

Maar laat u de vreugde van het lezen over de wet, dat is Thora in psalm 119 en verder niet ontnemen. Want de Ene willen volgen is vreugde en geen verdriet!

Dag 1 De wet van Adonai
Psalm 119:1-8
Dag 2. Gehoorzaamheid aan de Wet van
Adonai
Psalm 119:9-16
Dag 3 Tevredenheid in de Wet van Adonai
Psalm 119:17-24
Dag 4 Vastbeslotenheid om de Wet van Adonai te gehoorzamen
Psalm 119:25-32
Dag 5 Een gebed om inzicht
Psalm 119:33-40
Dag 6 Vertrouwen in de Wet van Adonai
Psalm 119:41-48
Dag 7 Geloof in de Wet van Adonai
Psalm 119:49-56
Dag 8 Toewijding aan de Wet van Adonai
Psalm 119:57-64
Dag 9 De waarde van de Wet van Adonai
119:65-72
Dag 10 De rechtvaardigheid van de Wet van Adonai
Psalm 119:73-80
Dag 11 Gebed voor bevrijding
Psalm 119:81-88
Dag 12 Geloof in de Wet van Adonai
Psalm 119:89-96
Dav 13 Liefde voor de Wet van Adonai
Psalm 119:97-104
Dag 14 Licht uit de Wet van Adonai
Psalm 119:105-112
Dag 15 Veiligheid in de Wet van Adonai
Psalm 119:113-120
Dag 16 Gehoorzaamheid aan de Wet van Adonai
Psalm 119:121-128
Dag 17 Verlangen om de Wet van Adonai te gehoorzamen
Psalm 119:129-136
Dag 18 De rechtvaardigheid van de Wet van Adonai
Psalm 119:137-144
Dag 19 Gebed voor bevrijding
Psalm 119:145-152
Dag 20 Smeekbede voor om verlossing
Psalm 119:153-160
Dag 21 Toewijding aan de Wet van Adonai
Psalm 119:161-168
Dag 22 Een gebed voor hulp
Psalm 119:169-176
Dag 23 Waar geluk
Psalm 1:1-6
Dag 24 Vertrouwen in Adonai
Psalm 11:1-7
Dag 25 Wat Adonai verlangt
Psalm 15:1-5
Dag 26 De Wet van Adonai
Psalm 19:7-14
Dag 27 Een gebed om leiding
Psalm 25:4-10
Dag 28 Hunkering naar God (Elohim)
Psalm 63:1-8
Dag 29 Een lied van dankzegging
Psalm 67:1-7
Dag 30 God (Elohim) en Zijn volk – 1
Psalm 78:1-16
Dag 31 God (Elohim) en Zijn volk – 2
Psalm 78:17-31
Dag 32 God (Elohim) en Zijn volk – 3
Psalm 78:32-39
Dag 33 God (Elohim) en Zijn volk – 4
Psalm 78:40-55
Dag 34 God (Elohim) en Zijn volk – 5
Psalm 78:56-72
Dag 35 God (Elohim) de Koning
Psalm 93:1-5
Dag 36 God, de Rechter
Psalm 94:12-23
Dag 37 Een lied van lofprijzing
Psalm 95:1-7
Dag 38 God, de Allerhoogste Koning
Psalm 96:1-13
Dag 39 God, de Regeerder over de wereld
Psalm 98:1-9
Dag 40 God, de Allerhoogste Koning
Psalm 99:1-9
Dag 41 De liefde van God
Psalm 103:1-22
Dag 42 God en Zijn volk
Psalm 105:1-11
Dag 43 Gods Goedheid
Psalm 106:1-5
Dag 44 In lofprijs voor de Heer
Psalm 111:1-10
Dag 45 Het geluk van een goed persoon
Psalm 112:1-10
Dag 46 De beloning voor gehoorzaamheid
Psalm 128:1-6
Dag 47 Een gebed voor hulp
Psalm 130:1-8
Dag 48 Een oproep aan het heelal om God te prijzen
Psalm 148:1-14
Dag 49 Een gebed van dank
Psalm 138:1-8
Dag 50 Prijs Adonai
Psalm 150:1-6

Sluit met een gebed naar uw keuze, of draag het volgende voor:

“Gezegend zijt Gij, O Heer onze God, Koning van het Heelal, die ons geboden gaf, om ons te leiden en om te gehoorzamen.
Het is ons verlangen gehoorzaam te zijn aan Uw Torah, wetende dat het ons er toe zal aanzetten om in een juiste relatie met U en met elkaar te leven .
Dank U om ons overeind te helpen wanneer we struikelen en om ons Uw Ruach Ha Kodesh te zenden om ons te troosten en te geleiden .”

Lees daarnaast elke dag psalm 67

Een gezegende lezing gewenst en dat uw hart (nog meer) geopend wordt voor het Woord van Adonai.

Dag van de Eerstelingen. Eten van het ongezuurde brood

Wat zijn de ingrediënten

De kok

Voor ongeveer 22 stuks,doet hij

1 kilo bloem
625ml melk
5 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout.

Hij doet ze in de keukenmachine met deeghaak en dan wordt het een prachtig deeg

met de hand is ook mogelijk,alleen wat intensiever.

Weeg dan stukken van 75 gram af en rol ze mooi fijn in een bolletje
Gebruik wel genoeg bloem voor het bestrooien om uit te rollen
Als je zo’n bolletje hebt uitgerold ,dan het bloem eraf vegen aan beide kanten met een klein kwastje
Doe geen boter of olie in de pan,maar gewoon droog bakken op de. één na grootste pit
Het vuur niet hoog zetten,maar bijna op half
Dan heb je mooi de tijd om de volgende te rollen

Veel mazzel met de Matzes

Seder 2022 te Surhuisterveen

In 2022, op vrijdag 15 april, hebben wij een mooie Seder gevierd met elkaar. Onze ijverige beroepskok heeft dagen liefdevol gewerkt aan een goede maaltijd. We zijn zeer warm ontvangen door het gastgezin.

De maaltijd werd uiteraard pas genuttigd nadat wij eerst in alle rust de Haggada van de uittocht hebben gevolgd. Een geweldig verhaal en gebeurtenis, die ook verwijst naar het offer van Yeshua voor ons volbracht. Voor hen die in Yeshua geloven en zich willen houden aan de geboden van de Ene.

Met elkaar en hopenlijk samen met u als lezer, verwachten wij vol verlangen naar de grote laatste uittocht.

Dat Juda en Israël zich weer zullen verenigen.

Daarom  “Volgend jaar in Jeruzalem”

Poerim 2022

Op sabbat 19 maart, een dag later dan gewoonlijk, hebben wij aandacht besteed aan het Poerimfeest.

Wij geven u een korte impressie met bijgaande foto’s

Gods Feesten in 2020 en 2021

Ook KieTetsee werd in 2020 en 2021 getroffen door de maatregelen en de Corona. Toch zijn er waar mogelijk wel kleine bijeenkomsten gehouden. Zodra het mogelijk was is de normale gang van zaken weer opgepakt.

Wij herinneren ons het laatste Loofhuttenfeest, Dag van de Bazuin en de Vreugde der Wet, Yom Kippoer, de Chanoeka en in 2022 het Poerimfeest.

Niet in de laatste plaats omdat wij ons zeer gewaardeerde lid en warme geloofsgenoot Agatha moesten overgeven aan Gods Eeuwigheid.

Met Poerim was zij niet meer onder ons.

Sjavoe’ot 2019 in Noordbroek

Op zondag 9 juni is het Wekenfeest, Sjavoe’ot  in Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek gevierd. Van deze bijeenkomst zijn geen foto´s beschikbaar gesteld.

Ongezuurde Broden 2019 in Noordbroek

Als  gemeente hebben wij de eerste en de zevende dag van de ongezuurde broden als sabbatten in Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek gevierd. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Foto´s van deze bijeenkomsten zijn niet beschikbaar gesteld