Sjofar, begin van de dienst

Sjalom,

Zo JHVH wil dat wij leven, de lezingen op Sjabbat 27 juli a.s.

Phinchas: Ph+N’chas (mond van de serpent of de mond van de Matteh Elohiim)

Mond = woord wat in daden wordt omgezet


Thorah: b’midbar/Numeri 28 :16 – 29:11 – Marten
Haftarah: 1 Divree Hajamiim /1 Kronieken 24: 1 – 19 Margreet
Briith Chadasjah: Chiz-zaa-joon /Openbaring 5: 1 – 14 Anja

Kernvraag: Kan iemand een tegenpool van Pinchas vinden?

De dienst wordt geleid door Han Rozema

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Meld u aan via info@kietetsee.nl

De koffie staat om 9.45 uur klaar! We beginnen met de dienst om 10.15 uur tot 13.30 uur, achterin de boerderij aan de Noorddijkerweg 12, naast de Stefanuskerk, achter de wijk Lewenborg in Groningen.

Op Sjabbat 3 augustus is de laatste dienst voor de vakantie

Op Sjabbat 14 september, zo JHVH wil, starten we weer met de dienst.