Sjofar, begin van de dienst

Zo JHVH wil dat wij leven, de Thoralezingen op Sjabbat 22 juni a.s.

B’ha’alotcha: wanneer jullie je gaan opstellen
Thorah: B’midbar /Numeri – 10: 35 – 11: 29 Marten
Haftarah: 1 Melachiim /1 Koningen 8: 1 – 66 Allemaal
2 Divree Hajamiim /2 Kronieken 7: 1 – 22
Briith Chadasjah: 1 El-Haq-qoriinth-thii-jiim / 1 Korintiërs 3: 1 – 23

De dienst wordt geleid door Han Rozema

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Meld u aan via info@kietetsee.nl

De koffie staat om 9.45 uur klaar! We beginnen met de dienst om 10.15 uur tot 13.30 uur, achterin de boerderij aan de Noorddijkerweg 12, naast de Stefanuskerk, achter de wijk Lewenborg in Groningen.