Sjofar, begin van de dienst

Thoradienstrooster: Shabbat 22 juni a.s.

B’ha’alotcha: wanneer jullie je gaan opstellen
Thorah: B’midbar /Numeri – 10: 35 – 11: 29 Marten
Haftarah: 1 Melachiim /1 Koningen 8: 1 – 66 Allemaal
2 Divree Hajamiim /2 Kronieken 7: 1 – 22
Briith Chadasjah: 1 El-Haq-qoriinth-thii-jiim / 1 Korintiërs 3: 1 – 23

De dienst wordt geleid door Han Rozema

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Meld u aan via info@kietetsee.nl

De koffie staat om 10.00 uur klaar! We beginnen met de dienst om 10.30 uur, in de boerderij

aan de Noorddijkerweg 12, naast de Stefanuskerk in Groningen.