KieTetsee bekleedt de Thorarol nieuw

KieTetsee heeft op 9 Oktober 2023 de Thorarol opnieuw bekleed met een mantel.
De Thorarol mag niet “naakt” liggen en draagt een mantel.
Hier komt ook de Bijbelse term “mantel der gerechtigheid” vandaan.

Als een mens de gerechtigheid “doet”, verbindt deze zijn Weg aan de wil van de Eeuwige. Deze wil mag men vrijwillig zoeken tot zegen en ontdekken en dagelijke overdenken door zich te verdiepen in de woorden van Adonai. Deze wilsvoorschriften zijn neergelegd in de Hebreeuwse tekst van de vijf boeken van Mozes. Thora wordt ook wel Mozes genoemd. Op de stoel van Mozes zitten is het recht hebben deze te mogen onderwijzen aan de leerlingen van Thora, die Thora-onderwijs ontvangen.

De term “(want, en) Mozes zegt, zeide’ kan ook betekenen, ‘de Thora leert ons…’

Ziet toe dat u niet naakt wordt gezien.

Die de Thora niet als richtlijn heeft en zich niet bekleedt (praktische levenswandel) door Adonai’s Geest tot inzicht, kennis en daarmee de volle relatie in waarheid, die staat naakt.

Deze rol draagt een rode kleur. U kunt zelf een associatie leggen met de Gezalfde.

Geplaatst in None.