Eerstvolgende bijeenkomsten

https://www.kietetsee.nl/hoe-zit-dat-met-die-feesten-eigenlijk-we-hebben-toch-al-de-feestdagen-van-de-kerken/

Sabbat 24 December o.a. Chanoeka

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Sabbat 17 December

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Sabbat 10 December

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Sabbat 3 December

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Vaj-jitzé: en hij ging uit
Thorah: B’resjiith/Genesis 30:28 – 31:16 
Haftarah: Iov /Job 22: 1 – 30 
Briith Chadasjah: Matti / Mattheüs 11: 20 – 30 
Kernwoord: verwijtbaar door wel of niet jouw gelofte(n) te betalen

Sabbat 26 November

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Toldot: de geslachten (generaties)

Thora: B’resjiith/ Genesis 26:30 – 27:27 
Haftarah: Tehiliim / Psalm 32: 1 – 11
Briith Chadasjah: Mifalooth hasjloochiim/ Handelingen 13: 4 – 12

Kerwoord: bedrog

Sabbat 19 November

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Chaj-jé Sarah: Sarah haar leven
Thorah: B’risjiith/Genesis 24: 53 – 67   

Haftarah: Tehiliim/Psalm 110: 1 – 7 
Briith Chadasjah:

El-haaRomin-jiim/Romeinen 9: 1 – 16 

Kernbegrip: Rebekka en het zaad van Izaäk

Sabbat 12 November

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Vaj-jira en hij verscheen

Kernbegrip: bij de Fontein (Ber)
Thora: B’resjiith/Genesis 21:5 – 21 
Haftarah: Melachiim beeth /2 Koningen 4: 8 – 37 Briith Chadasjah: Loeqaas / Lucas 8: 40 – 56 

Sabbat  5 November

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Lech Lecha Ga voor je zelf
Thora: Berisjiith/Genesis 14:21 – 15:6 (gerechtigheid 5:6) 
Haftarah: Tehiliim/Psalm 45: 1 – 18 (gerechtigheid 45 : 8)
Briith Chadasjah: Matti / Mattheüs 5: 18 – 20 (gerechtigheid 5 : 20) 
Math-thith-Jahoe/ Math. 6: 25 – 34 (gerechtigheid 6 : 33) 

Sabbat 29 Oktober

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Noe’ach

Thorah: B’risjiith/Genesis 9 : 8-17 
Haftarah: Sjoftiim/Richteren 2 : 1–23 
Briith Chadasjah: El-Ha’ivRiim/ Hebreeën 8 : 1-13  (Hebr. 10: 1-18)
Kernwoord: Mijn verbond

Sabbat 22 oktober

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

B’reshith 

Thora: Genesis/B’resjiith 4:19-22 

Haftarah: Divree Hajamiim alef / 1 Kronieken 1 vers 1 – 54.                                                 

Briith Chadasjah: Loeqas / Lucas 3: 23 – 38

Woensdag 19 oktober

Sjemini Atseret en Simcha Torah

Terugdraaien Thorarol

Feest van de Eeuwige, inloop vanaf 10.00

Te behandelen tekst

Melachiim Alef/1 Koningen 8: 1 – 66

Sabbat 15 Oktober (loofhuttenfeestdag)

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Te behandelen teksten

El-HaEphisi-jiim /Efeziërs 3: 1 – 21

Woensdag 12 oktober 

Soekkoth 1 (Loofhuttenfeest)

Feest van de Eeuwige, inloop vanaf 10.00

Te behandelen teksten

Sjir ha Sjiriim/ Hooglied     2: 1 – 17
Chizza-joon. / Openbaring 7: 1 – 17

Sabbat 8 Oktober

GEEN DIENST

omdat de ruimte niet beschikbaar is

Vrijdag 7 oktober

Jom Kippoer

Gedenkdag van de Eeuwige

Vanaf 10.00 is de deur open. Kleding advies wit.

Te behandelen tekst

2 Kor 5 vers 1 t/m 21

Kernwoorden

tent, afgebroken, eeuwig, woning, uit de hemel, overkleed, niet naakt, zuchten, ontkleed, verslonden, gereedgemaakt, onderpand, uit- en inwonen (ziel), dmv zijn lichaam gedaan heeft, in het geweten openbaar zijn, wat er in het hart leeft, niet meer voor jezelf leven, nieuwe schepping, laat je met God verzoenen.

Twee opvallende zinnen

Want wanneer wij buiten onszelf zijn (extase), dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u.
2 Korinthe 5:13 HSV

God was het namelijk Die in de Gezalfde de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
2 Korinthe 5:19 HSV

 

Associatief woord

Paulus noemt ons lichaam zijn tent. Zijn hut. Die hut wordt afgebroken.
Zo verblijft zijn ziel later bij zijn sterven in een eeuwige tussenwoning.

Wij worden net als Paulus, al met een voorschot van de Geest ingekleed.
Daarom zien wij slechts ten dele.

Als onze ziel wordt bevrijd uit de lichamelijke gevangenis wordt deze in een oogwenk vanuit de hemel, overkleed.

Tot die tijd mogen wij niet ongekleed zijn en moeten ons bedekkend met het WOORD.
Het bloed van Jesjoea is net als een harige geslachte dierenhuid.
Het bloed van de harige profetenmantel van Jesjoea verlost, reinigt en bouwt ons op.

Ons gebouw staat niet open en bloot. Niet naakt.
De binnenkant is omringd met steigers en veiligheidsdoeken en materiaal die moet voorkomen dat het inregent.

Maar herstel is vaak een zwaar proces.
Wij en de hele schepping met ons zuchten.
Wij voelen ons ontkleed,.en haast verslonden.
Ik en jij worden persoonlijk hersteld, maar het gaat om het hele gebouw. Voor het aangezicht van God.

Zo worden wij gereedgemaakt. Door het onderpand van de Geest.
Onze ziel wil lichamelijk uitwonend zijn en inwonen bij de Vader (ziel).

Die weg heeft de Gezalfde gerealiseerd en IN zijn lichaam aan zijn gemeente gedaan.

In hem vragen we om een gereinigd geweten.
Daartoe moet zelfonderzoek ons aan ons hart openbaren.
In de maand Elul naar de ander.
Dan pas kan de diepe liefde en vergeving en genade die gereed ligt zich openbaren.

Dan hoort de Ene van ons wat er in ons hart leeft (bekering) dan pas wil hij ons in het hart treffen met zijn genade en liefde.

Op grote verzoendag leren we beseffen dat niet meer voor ons zelf leven.
Gemeente zijn is gelijk zijn aan het wandelen in Zijn Koninkrijk.

Zo wandelt zijn nieuwe schepping met vreugde door het land van de Thora, Profeten, Geschriften en Brieven.
Daar leren we de diepten van de betekenis van het “laat je met God verzoenen”

Dat is het Israël van God

Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God.
Galaten 6:15‭-‬16 HSV

 

Sabbat 1 oktober vanaf 10.00 Bijbelstudie.

Behandelde teksten

Deut. 31 vers 23 – 26

Efeze 3 vers 1 – Efeze 4 vers 13

Efeze kernteksten

3 vers 3 – 6 en 4 vers 7 – 13

Bijteksten

Johannes 3 vers 33 – 35

Numeri 14 vers 17, 18

Numeri 14 vers 19, 20

Getuige/ getuigenis
Openbaring (vers 3)
Inzicht (vers 4)
Wijsheid (vers 10)
Kennis (vers 19)
Volheid (4 vers 13)

Lernen als opdracht, anders is er geen openbaring mogelijk. om de kennis van de diepten van de  genade te mogen ontvangen

Efeze 4 vers 15

opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Efeze 4:14-15 HSV

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

2 Petrus 1:19 HSV

Interessante YT