Eerstvolgende bijeenkomsten

Eerstvolgende Bijeenkomst

Sabbat 24 Februari 2024

Voor inhoud naar beneden scrollen

Gods Bijeenkomsten 2024 

23 maart Poerim

23 april Sederavond (thuisdienst)

24 t/m 30 april Chag haMatzot

12 juni Shavoeot

05 oktober Jom Teruah/ dag van hrt geklank

14 oktober Jom Kippoer

19 oktober 1e dag Soekot

26 Oktober Shemini Atzaret

Februari

24 Februari

Inloop vanaf 09.45

Tetzaveh: Gij zult bevelen
Thorah: Sjemoth/Exodus 29:38-46 Haftarah: 2 Sj’moeëel /2 Samuël 12: 1 – 25 
Briith Chadasjah: MathiithJaHoe /Matth. 5: 1-18
Kernwoord: ram scheh: lammetje; geslachtsneutraal) tot-en-met 13 maanden en 1 dag
kebesch benee: ram ouder dan 13.2 maand >tot 2 jaar (volgens de tekst)
Vertaling met lam is hier niet correct (Sjem. 29: 38). Het gaat hier om rammen.

17 Februari

Inloop vanaf 09.45

T’roemah: Hefoffer
Thorah: Sj’moth/Exodus 27:1-8

Haftarah: Beeth Divree Hajamiim/2 kronieken 1: 1 – 17

Briith Chadasjah: Loeqas/Lucas 11: 45 – 54 

Kernwoord: Koperen altaar
Koper is nechosjeth (Nachasj + th (thav)

10 Februari

Inloop vanaf 09.45

Misjpatiim: voorschriften
Thorah: Sj’moth/Exodus 23: 20 – 25 
Haftarah: Malachie/Maleachi 3: 1 – 18 – 28 
Briith Chadasjah: Loeqaas/Lucas 7: 12 – 35 
Kernwoord: Mijn engel.

3 Februari

Inloop vanaf 09.45

Jithro: Jetro: voortreffelijkheid.
Thorah: Sjemoth/Exodus 19:20 – 20:14 
Haftarah: Jesjajah /Jesaja 65: 1 – 25 
Briith Chadasjah: Chiz-zaa-joon/Openbaring 22: 1 – 21 
Kernwoord Berg van Mijn Heerlijkheid

Januari

27 Januari

Inloop vanaf 09.45

B’sjalach: bij het zenden
Thorah: Sj’moth/Exodus 16:11-36 
Haftarah: Jesjajah /Jesaja 65: 1 – 25
Briith Chadasjah: Chiz-zaa-joon/Openbaring 22: 1 – 21 

20 Januari

Inloop vanaf 09.45
Bo: kom!
Thorah: Sj’moth/Exodus 12 : 29 – 51 
Haftarah: Iov/Job 1: 1 – 22
Briith Chadasjah: MathiithJaHoe /Matth. 7: 1 – 23 

13 Januari

Inloop vanaf 09.45

Wa’era: en ik verscheen

Thorah: Sjemoth/Exodus 8:24 – 9:16 Haftarah: Thehiliim /Ps. 105: 1 – 33.    Briith Chadasjah: MathiithJaHoe /Matth. 7: 1 – 23 

Kernwoord: de kikker als het beeld van de onreine geest. De wolf als beeld van gevaar d.m.v. ongehoorzaamheid (Binjamin)

06 Januari

Inloop vanaf 09.45

Sjemot_ de Namen

Thorah: Sjemoth/Exodus 4: 18 – 31 
Haftarah: Sjoftiim//Richteren 21: 1 – 25 
Briith Chadasjah: El-haaiv’riim /Hebreeën 4: 1 – 16 

December 2023

30 December

Inloop vanaf 09.45

Sjemot_ de Namen

Thorah: Sjemoth/Exodus 4: 18 – 31 Marten
Haftarah: Sjoftiim//Richteren 21: 1 – 25 Margreet, Margot,
Briith Chadasjah: El-haaiv’riim /Hebreeën 4: 1 – 16 Christa, Anja

Wai-j’chi: en hij leefde
Thorah: B’resjiith /Genesis 49:27 – 50 : 20
Haftarah: Sjoftiim//Richteren 20: 1 – 48
Briith Chadasjah: El-haaiv’riim /Hebreeën 4: 1 – 16 
Kern: van Zijn sjabbathrust in Zijn rust.

23 December

Inloop 09.45

Wajjisgasj: En hij naderde
Thorah: B’resjiith 46 : 28 – 47 : 10 
Haftarah: Sjoftiim//Richteren 20: 1 – 48 
Briith Chadasjah: Briith Chadasjah: Jochanan/Johannes 4: 1 – 44 

16 December

Inloop 09.45

Miqqetz: aan het einde (van)
Thorah: B’resjiith/Genesis 43:16-29
Haftarah: Sjoftiim/Richteren 19: 1 – 30
Briith Chadasjah: Jochanan/Johannes 4: 1 – 44 
Kernwoorden: Benjamin en Benoni in 1 persoon.

9 December

Inloop 09.45

Wajjisjev: En hij woonde
Thorah: B’resjiith /Genesis 39: 7 – 23 
Haftarah: Thehiliim / Psalm 80: 1 – 20 Briith Chadasjah: Jochanan/Johannes 4: 1 – 44 

2 December

Inloop 09.45

Waj-jislach: en hij zond
Thorah: B’resjiith /Genesis 35:12 – 36:19
Haftarah: Jirmejah /Jeremia 31: 1 – 40 
Briith Chadasjah: MathiithJaHoe/Mattheüs 2: 1 – 23 

Kernwoord: Rachel

November 2023

25 november

Inloop vanaf 09.45

Waj-jitzé: en hij ging uit.
Thorah: B’resjiith /Genesis 31: 17 – 42 
Haftarah: Thehiliim /Psalm 108: 1 – 14 Briith Chadasjah: Jochanan /Johannes 3: 22 – 36 

Kernwoord Gilead

18 november

Inloop vanaf 09.45

Toldot: generaties

Thorah: B’reshith/Genesis 27:28 – 28:4 
Haftarah: 1 Sj’moeëel /1 Samuël 26: 1–25 
Briith Chadasjah: Mipf-alooth hasj-liichiim /Handelingen 5: 1 – 42 

Kernzin: Door bedrog, het recht in eigen hand nemen en de gevolgen daarvan.

11 november

Inloop vanaf 09.45 

over Lech Lecha; deel 3: Thorah: Berisjiith/Genesis 17: 1-27 en 18: 1-10 
Haftarah: Thehiliim/ Ps 23 en 110 ( Hebreeuws beide Psalmen vs 1) 
Briith Chadasjah: El-HaRomiim/ Romeinen 9: 7: 14 
Jesajah: 54 kunnen wij pas afmaken, nadat wij deze bewijzen hebben bekeken
over het verband tussen de onvruchtbare en Tsion
Wij gaan verder in zoemen op zichtbare- en onzichtbare Hee vanuit Abraham als herder: Ro’eh en als profeet: na’vi als ziener. Hierin spelen de drie mannen een cruciale rol, die als echad optrad.

04 November

Inloop vanaf 09.45

Afmaken van Lech lecha dd 4 november 2023
Lech lecha: ga voor jezelf op reis van buiten naar binnen toe.
(Van lichaam naar geest (7) en van Geest naar Lichaam (8))
Thorah: B’resjiith/Genesis 15:7 – 17:6
Haftarah: Jesjajah /Jesajah: 54: 1 – 17 
Briith Chadasjah: El-Haq-gaallaati-j-jiim /Galaten 4: 1 – 31

Kernwoord: de onvruchtbare en de vrije

Oktober 2023

28 Oktober

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Lech lecha: ga voor jezelf

Thorah: B’resjiith/Genesis 15:7 – 17:6
Haftarah: Jesjajah /Jesajah: 54: 1 – 17 
Briith Chadasjah: El-Haq-gaallaati-j-jiim /Galaten 4: 1 – 31 

Kernwoord: de onvruchtbaren

21 Oktober

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

No’ach: rust (als levenshouding)

Thorah: B’resjiith/Genesis 9:18 – 10:32 
Haftarah: Jehosjoe’a/Jozua 5: 10 – 15 
Briith Chadasjah: Mipf-alooth hasj-liichiim /Handelingen der apostelen 13: 15 – 23 
Kernwoord: Kanaän, land als zoon van Cham (Ber. 9:22)
Land waarin het manna stopte na Pesach maar via Jozua heilige grond kreeg

14 Oktober

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

B’resjiith, in begin van

Thorah: B’resjiith /Genesis 4:23 – 5:24 Haftarah: 1Divree Hajamiim /1 Kronieken 1: 1 – 54 
Briith Chadasjah: Loeqas/Lucas 3: 23 – 38 

Kernwoord: B’resjiith: in begin van… Dit betekent niet hetzelfde als in het begin
want dan zou er gestaan hebben B’haResjiith.
De kernbetekenis van R’sjiith is uitgangspunt.
Met een uitgangspunt creëer je een nieuwe beginsituatie.
Wie kan met deze info het verschil verklaren?

Kernwoord: Tholedoth: geslachtslijsten

07 Oktober Sjemini Atzeret

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00
Wezot Hab’racha: dit is De Zegen
Sjemini Atzeret: de achtste dag

Thorah: D’variim/Deuternomium 33:22-26 
Haftarah: 1 Melachiim/1 Koningen 8: 54 – 66 
Briith Chadasjah: MathiithJaHoe /Mattheüs 16: 24 – 28 
MathiithJaHoe /Mattheüs 17: 1 – 9 

September 2023

30 September

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00 Soekkoth:

Thehiliim/Psalmen 76: 2-3 ( Hebreeuws) 
Wajiqra/Leviticus 23: 33 – 44 
El-Haa’èphsi-ji-jiim/Efeziërs 3: 1 – 21 

25 September Jom Kippoer 

GROTE VERZOENDAG/ Jom Kippoer

Inloop vanaf 09.45

Tussen Jom Teroe’ach en Jom Kippoer zijn de 10 ontzagwekkende dagen van gebed en inkeer

1e Jom Kippoer: Verzoening Jakob en Ezau: Berisjiith: 33: 1 – 20

Lezingen:
Misjlee/Spreuken 16: 14 – 15:

verzoening is licht en Licht is leven (Hebreeuws lezen)

2 Sj’moeëel/2 Samuël 21: 1 – 22 – verzoening van mens tot mens: oog om een oog… en verzoening van mens tot JHVH…?

El-Haa’èphsi-ji-jiim/Efeziërs 2: 1 – 22 ( vs 15/16):

Thorah en paal in 1 huis (Echad)

23 September Geen bijeenkomst

16 September 

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Jom Theroe’ach: 16 september 2023.

1. Wajiqra/Leviticus 23: 23-25
2. Sj’moth/Exodus 19: 1 – 25 
3. Chiz’zaaj’oon/Openbaringen 14: 1 – 20 

09 September

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Wajjelech: hij gaat…
Thorah: D’variim/Deuteronomium: 31: 7-13 
Haftarah: Hosjea/Hosea 14: 2 – 10 
Briith Chadasjah: MathiithJaHoe /Mattheüs 22: 1 – 14 

Kernzin: de Koninklijke weg is rechtvaardig voor de rechtvaardigen, maar …

02 September

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

STARTSABBAT IN AANLOOP NAAR HET JOODS-HEBREEUWSE JAAR 5784

Ki tavo: wanneer je komt (werkwoord bo: komen)

Thorah: D’variim/Deuteronomium: 27:11 – 28:6 
Haftarah: Jehosjoe’a/Jozua /Jozua 8: 30 – 35 
Briith Chadasjah: MathiithJaHoe /Mattheüs 15: 1 – 20 

Kerwoord: Zegen/G’riziim en vloek/eival (kernindeling)
Van welke berg komt dan de zaligsprekingen?

IN AUGUSTUS 2023 HEBBEN WE RUIMTE GENOMEN VOOR EEN ZOMERSTOP. 

DE TEKSTEN ZIJN VOOR ZELFSTUDIE WEL GEDEELD.

26 augustus KI TETZEE

Kii Tetzè: Wanneer je uitgaat
Thorah: D’variim/Deuteronomium: 23:25 – 24:4
Hatarah: Thehiliim/Psalmen: 65: 1 – 14 ( vs 10)
Briith Chadasjah Marqos/Marcus: 4: 26-29 (vs 28)

Kernwoord: Koren (D’variim 23:25)

Sabbat 19 augustus Sjoftiim: Rechters
Thorah: D’variim/Deuteronomium: 18: 14 – 19:13
Haftarah: 1 Melachiim/ 1 Koningen: 13: 1 – 34 (vs 17 – 18)
Briith Chadasjah: Chiz-zaaj-joon/Openbaring 19: 1 – 21 (vlg vs 10 met vs 19 – 21)
Kernvergelijking: echte profeten t.o.v. de valse profeten (D’variim 18: 20- 22)

Sabbat 12 augustus  

Re’eh: zie (gebiedende wijze: opdracht, bevel)

Thorah: D’variim/Deuteronomium: 14: 22 – 29
Haftarah: 2 Melachiim /2 Koningen 5: 1 – 27
Briith Chadasjah: Marqos/Marcus 6: 7 – 13

Kern: Zo te leven voor het Aangezicht van JHVH, zodat je Hem leert vrezen 
Als je Zijn weg volgt, volgt je Zijn Zegen!
Als de Zegen materieel is, zodat je dit niet kan vervoeren, verkoop het en leef/geniet van dat geld (D’variim 14: 25,26)

Tenslotte behandel de Leviet, de vreemdeling en de weduwen, die binnen je grensgebied zijn als jezelf,
Dan zal je gezegend worden met al het werk wat je doet! (belofte)

Sabbat 5 Augustus 2023
Ekev: opdat
Opdat geeft een reden aan

Thorah: Deuteronomium/D’variim: 10:12 – 11:9
Haftarah: Jeremia 4: 1 – 31 (vs 4: besnijdt u den Heere en doe weg….)
Briith Chadasjah: Romeinen 2: 25 – 29 (het besneden hart)
Kernwoord: D’variim 10: 16 Besnijdt dan de voorhuid uws harten

In deze compilatie van lezingen geeft Ekev/opdat de reden aan voor De Jood in het verborgene,

dat is diegene, die een geestelijke besnijdenis van zijn hart heeft ontvangen met als gevolg (opdat)
zijn lof (leven, liefde) alleen maar uitgaat naar JHVH.

Juli 2023

29 Juli

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Wa’eth’chanan: en ik smeekte

Thorah: D’variim/Deuteronomium 5:22-6:6
Haftarah: 2 Melachiim /2 Koningen 1: 1 – 18 JBriith Chadasjah: Jochanan /Johannes 15: 1 – 27 

Kernwoord: Adonai is een verterend vuur, voor degenen, die zich tegen Hem keren
(vreze des Heeren, oordeel en zuiveren van door het vuur gelouterd zijn)

22 Juli

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

D’variim: woorden (dabèr: woord)
Thora: D’variim /Deuteronomium 2:2-30 
Haftarah: Jechezkeel/Ezechiël 35: 1 – 15 
Briith Chadasjah: El-HaRomiim/ Romeinen 9: 1- 33 

Kernwoord: Seir>Ezau>Edom

15 juli

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Massza’e: Tochten
Thorah: B’midbar /Numeri: 33:50 – 34:15 
Haftarah: Jesjajah /Jesaja: 9 : 1 – 20 
Briith Chadasjah: MathiithJahoe /Mattheüs: 13: 1 – 23 
Kernwoord: doornen als metafoor voor mensen en planten

8 juli

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Pinchas
Thorah: B’midbar/Numeri 28 : 1 – 15 

Haftarah: Jesjajah/Jesaja: 1: 1 – 31             

Briith Chadasjah: Jochanan/Johannes 10: 1– 21 

Kernzin: hoe ga je met het lam om qua hart gesteldheid?

1 Juli

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Balak Vernieler/ Verwoester

Thorah: B’midbar/Numeri: 22:13-38 
Haftarah: Miichah /Micha 6: 1 – 16 
Briith Chadasjah: El-HaRomiim/Romeinen 11: 1 – 36 
Kernwoord: Bileam

Juni 2023

24 Juni

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Korach Kaalhoofd
Het gaat om het gedeelte van de bloeiende staf van Aharoon!
Dit kan verschillend ingedeeld zijn.
Vandaar de twee tekstgedeeltes bij de Thorahlezing:
Thorah: B’midbar/Numeri 17: 16 – 24 of Numeri 17:1-9  (staf van Aharoon)
Haftarah: Thehiliim/Psalm 23 (Uw staf) 
Briith Chadasjah: El-haaiv’riim/Hebreeën 9: 1 – 28
(staf van Aharoon in relatie met de woning van het Heilige der Heiligen= tweede woning) 
Kernwoord: Staf (van Aharoon) 🕎

17 Juni

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 09.30

Sj’lach-l’cha: zend zelf uit door Adonai en later door Jesjoe’a (B’midbar 13: 1)
Thorah: B’midbar/Numeri 15: 8-16 
Haftarah: Thehiliim /Psalm 146: 1 – 10 
Briith Chadasjah: El-haaiv’riim /Hebreeën 11: 8 – 16 

Kernwoord: vreemdeling (gêr)

10 Juni

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 09.30

B’ha’lotcha: wanneer jullie je opstelt,

Thorah: B’midbar/Numeri 10:11-34 
Haftarah: 1 Sj’moeëel/1 Samuël 18: 1 – 16 
Briith Chadasjah: Mipf-alooth hasj-liichiim /Handlingen der apostelen Handelingen 19: 13 – 23 

Kernwoorden zijn de getallen,

2; 20; 1000; 10.000; 50.000
(Het getal 1000 is het verbondsgetal)

3 Juni

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 09.30

Nasso: neem het getal op (B’midbar 4:21/22)

Thorah: B’midbar/Numeri 7:1-41 
Haftarah: Malachie/Maleachi 1: 1 – 14 
Briith Chadasjah: MathiithJahoe /Mattheüs 23: 1 – 39 
Kernwoord: Tegenstelling tussen opdracht en uitvoering

Mei 2023

Sabbat 27 mei geen dienst

Vrijdag 26 mei Shavoe’ot

Inloop vanaf 10.00

Psalm 92 en psalm 93

Sabbat 20 Mei

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 09.30

B’midbar: in de woestijn
Kernwoord: telling
Thorah: B’midbar/Numeri 3:14 -39 
Haftarah: 2 Sj’moeëel /2 Samuël 24: 1 – 25 
Briith Chadasjah: Loeqaas/Lucas 2: 1 – 20 

Sabbat 13 Mei

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 09.30 Kleine Zetting

B’choekkotai: Mijn inzettingen

Thorah: Wajiqra/Leviticus 26: 10-46 
Haftarah: 2 Sj’moeëel/ 2 Samuël 22: 1 – 51 
Briith Chadasjah: El-Ha Thas-Loniiqiim Beeth/2 Thessalonicenzen 2: 1 – 17

Sabbat 6 Mei

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 09.30

Emor: zeg (als een opdracht/bevel)
Thora: Wajiqra/Leviticus 23:23 – 32 
Haftarah: Misjlee/Spreuken 11: 1 – 31 
Briith Chadasjah: Mipf-alooth hasj-liichiim /Handlingen der apostelen 20: 17 – 38
(praktische invulling van ootmoed/nederig zijn)
Kernwoord: verootmoedigen
Verootmoedigen is een werkwoord:
(reflexief = wederkerig voornaamwoord) zich verootmoedigen betekent: zich nederig opstellen
Het is een bewustwordingsproces.
Woordherkomst:
Afgeleid van ootmoedig met het voorvoegsel ver- en met het achtervoegsel -en
Verootmoedigen betekent dus niet zich vernederen.
Dat is weer een trede verder dan ootmoedig zijn

April 2022

Sabbat 29 April

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Q’dosj-iim: Wees heilig
Thorah: Wajiqra/Leviticus 19:15-32
Haftarah: Iov /Job 11: 1 – 20
Briith Chadasjah: Kefas aleph/1 Petrus 3: 8 – 22 
Kernwoord: panim of paneh: aangezicht

Sabbat 22 April

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

M’tsora: de besmette
Thorah: Wajiqra/Leviticus 14: 21 – 32 
Haftarah: Thehiliim/Psalm 74: 1 – 23 
Briith Chadasjah: Lûqaas/Lucas 2: 21 – 24 
Kernwoord: sj’thee toriim = twee tortelduiven

Sabbat 15 April

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Sj’meni: achtste

Kernwoord: Heiligheid der Heiligheden

Thorah: Wajiqra /Leviticus 10: 16 – 20 
Haftarah: Danieel/Daniël 9: 24 – 27 
Briith Chadasjah: El-haaiv’riim /Hebreeën 12: 1 – 13 

Sabbat 8 April

Dienst Bijbelstudie, alleen in Haren.       

Onderwerp vrij

Sabbat 1 April

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Tsav beveel / gebied

Thora: Wajiqra /Leviticus 8:14-21
Haftarah: Thehiliim /Psalm 31: 1 – 25              Briith Chadasjah: El-Timotji-joon aleph/ 1Timotheüs 6: 1 – 21   

Maart 2022

Sabbat 25 maart

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Wajiqra: En hij riep

Thorah: Wajiqra /Leviticus 4:1-26 
Haftarah: Thehiliim/Psalm 32: 1 – 11
Briith Chadasjah: El-Hath-thaseloniiqiim beeth/ 2 Thessalonicenzen 2: 1 – 18
Kernvraag: Wat is zonde? (Wajiqra 4: 2)

Sabbat 18 maart geen dienst

Teksten van deze sabbat ter zelfstudie

P’koedee: kosten van
Thorah: Sj’moth/Exodus 39:2-21 
Haftarah: Hosjea /Hosea 3: 1 – 7
Briith Chadasjah: Jochanan/Johannes 19: 1 – 7
Kernwoord: Efod: Aldus maakte hij den efod, van goud, hemelsblauw en purper, en scharlaken
en fijn getweernd linnen. (Sj’moth 39:2)

Sabbat 11 maart 

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Kii Tisa: want jullie heffen

Thorah: Sj’moth/Exodus 34: 1-9 
Haftarah: Melachiim Aleph/ 1 Koningen 8: 1 – 11
Briith Chadasjah: El-Haq-qoriinth-thii-jiim Beeth/ 2 Korintiërs 3: 1 – 18

Kernzin: De twee stenen tafelen voor de tweede keer gegraveerd, die veranderd worden in twee vlezen tafelen voor de eerste keer geschreven, zonder inkt door de Ruach Adonai in het hart (lev)

Ki Tisa Exodus 34 : 1 -9

Sabbat 4 Maart

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Tetsaveh: Jullie zullen bevelen
Thorah: Sj’moth/Exodus 29:19-37 
Haftarah: Thehiliim/Psalm 114: 1 – 8 
Briith Chadasjah: Alef/Kefas 1 Petrus 1 – 25 

Februari

Sabbat 25 Februari

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

T’roemah: Hefoffer
Thora: Sj’moth/Exodus 26:31-37
Haftarah: Beeth Divree Hajamiim/2 Kronieken 3: 1 – 17 
Briith Chadasjah: El-haaiv’riim/ Hebreeën 6: 1 – 20 
Kernvraag: Is de voorhang het anker van de ziel?

Sabbat 18 Februari

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Misjpatim: Voorschriften
Thorah: Sj’moth/Exodus 23:6-19 
Haftarah: Nechemjah/Nehemia 10: 28 – 39 
Briith Chadasjah: El-HaRomiim/ Romeinen 8: 18 – 39 
Kernvraag: Wat zijn de voorschriften m.b.t. de vrucht van het land, de vrucht van de mens en dier en de vrucht van de Geest?

Sabbat 11 Februari

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Jitro
Thorah: Sj’moth/Exodus 19:7-19 
Haftarah: Misjlee/Spreuken 8: 16 – 36 
Briith Chadasjah: MathiithJahoe /Mattheüs 17: 1 – 13 

Kernzin: De wijsheid is voor de berg/ha har gekomen om op ha har verheerlijkt te worden om als Licht te schijnen met als doel om de hemelen en de aarde via de tweede Adam weer te verbinden als losprijs voor de eerste Adam… Klopt deze redenering?

Sabbat 4 Februari

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

B’sjalach: bij het zenden
Thorah: Sj’moth/Exodus 15:27 – 16:10 
Haftarah: Hosjea/Hosea 1: 1 – 12 
Briith Chadasjah: Kefas alef/1 Petrus 4: 1 – 19 Kernwoorden: murmureren = Lo Ammi?

Januari 2022

Sabbat 28 Januari 

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

BO/בא: Kom (Gebiedende wijs)
AbBa = Aramees voor vader

(in het Aramees wordt de B hard; dus als B uitgesproken).
Dit wordt in het Hebreeuws Av + Ba = de vader is komende (onderweg)
Kern: Pascha = Aramees (Pesach = Hebreeuws)
Thorah: Sj’moth/Exodus 12:21-28 
Haftarah: Ezra 6: 16 – 22 
Briith Chadasjah: El-Ha Qorintiim Alef/ 1 Korintiërs 5: 1 – 13 

Sabbat 21 Januari 

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Va’era: en ik verscheen

Thorah: Sj’moth/Exodus 8: 7 – 18 
Haftarah: Thehiliim/Psalm: 105: 1 – 45 
Briith Chadasjah: Chiz-za-joon /Openb: 16: 1-21 Kernwoord: hats-phard’iim: kikkers

Sabbat 14 Januari 2023

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Sj’moth: De namen

Thorah: Sj’moth /Exodus 3:16 – 4:17 
Haftarah: Jesj’ajah /Jesaja 30: 1 – 33 
Briith Chadasjah: Chiz-za-joon 1 /Openbaringen 2: 18 – 29 
Kernwoord: Staf Gods: eth-mat-teh Ha Elohiim (b’jado = in zijn hand) (Sj’moth 4: 20)

Dus in het Hebreeuws staat er niet van de staf Gods maar de staf van De (enige ware) God; in tegenstelling van de afgoden (tovenaars van Egypte)
Met als gevolg dat de nadruk hier niet ligt op de staf maar op De (ware) God. Dat wordt hier weg vertaald.

Sabbat 7 Januari 

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Vaj’chi: en hij leefde

  • Thorah: B’resjiith/Genesis 49:19-26 
    Haftarah: Thehilliim/Psalm 81: 1 – 17 
    Briith Chadasjah: Marqoes/Marcus 15: 42 – 47 
    Kernzin: Tot een getuigenis in Jozef (Ps 81: 6)

——————————————————-

Onderstaande was het jaar 2022 sinds de hernieuwde bewerking van de website

Sabbat 31 December 

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Vaj-jisjgasj: en de man naderde
Thorah: B’resjiith/Genesis 45:28 – 46:27
Haftarah: Jechezqeel/Ezechiël 37: 1 – 28 
Briith Chadasjah: MathithJahoe/

Mattheüs 23: 27 – 39 Peter
Kernwoorden: botten of beenderen en of doodsbeenderen

Sabbat 24 December o.a. Chanoeka

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Chanoeka
www.statenvertaling.net/bijbel/1mak/1.html
Jochaanaan/Johannes 10: 22 – 39 
1 Makkabeeën 1: 1 – 68 

Kernwoord: indien jij/gij ………….?
Neem een telefoon mee met internet om de Makkabeeën te kunnen meelezen.

Sabbat 17 December

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Niet in de Helperkerk op deze datum.          We gaan in twee groepen apart. Haren (09.45 tot 13.00) en Surhuisterveen vanaf 10.00

Vaj-jisj’ev: En hij woonde
Thorah: B’resjiith/Genesis 39:1-6Haftarah: Thehilliim/Psalm 16: 1 – 10                                Briith Chadasjah: Jochaanaan beeth/ 2 Johannes 1: 1 – 13

Kern: Jozef is een beeld van de Gezalfde; ondanks alles werd hun ziel bewaard.
Thorah is de richtingaanwijzer van de Gezalfde voor de bewaring van de ziel.
Dan woon je in het huis waar men de levende Thorah (leer v.d. Gezalfde) liefheeft en bewaart.

Sabbat 10 December

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Vaj-jisjlach: En hij zond

Thorah: B’risjiith/Genesis 34:1 – 35:11 
Haftarah: Hosjea/ Hosea 12: 1 – 15 
Briith Chadasjah: Mathithjahoe/                Mattheüs 16: 1- 20 

Kernwoord: Bethel: Huis van God/el of Bajith la Adonai

Sabbat 3 December

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Vaj-jitzé: en hij ging uit
Thorah: B’resjiith/Genesis 30:28 – 31:16 
Haftarah: Iov /Job 22: 1 – 30 
Briith Chadasjah: Matti / Mattheüs 11: 20 – 30 
Kernwoord: verwijtbaar door wel of niet jouw gelofte(n) te betalen

Sabbat 26 November

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Toldot: de geslachten (generaties)

Thora: B’resjiith/ Genesis 26:30 – 27:27 
Haftarah: Tehiliim / Psalm 32: 1 – 11
Briith Chadasjah: Mifalooth hasjloochiim/ Handelingen 13: 4 – 12

Kerwoord: bedrog

Sabbat 19 November

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Chaj-jé Sarah: Sarah haar leven
Thorah: B’risjiith/Genesis 24: 53 – 67   

Haftarah: Tehiliim/Psalm 110: 1 – 7 
Briith Chadasjah:

El-haaRomin-jiim/Romeinen 9: 1 – 16 

Kernbegrip: Rebekka en het zaad van Izaäk

Sabbat 12 November

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Vaj-jira en hij verscheen

Kernbegrip: bij de Fontein (Ber)
Thora: B’resjiith/Genesis 21:5 – 21 
Haftarah: Melachiim beeth /2 Koningen 4: 8 – 37 Briith Chadasjah: Loeqaas / Lucas 8: 40 – 56 

Sabbat  5 November

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Lech Lecha Ga voor je zelf
Thora: Berisjiith/Genesis 14:21 – 15:6 (gerechtigheid 5:6) 
Haftarah: Tehiliim/Psalm 45: 1 – 18 (gerechtigheid 45 : 8)
Briith Chadasjah: Matti / Mattheüs 5: 18 – 20 (gerechtigheid 5 : 20) 
Math-thith-Jahoe/ Math. 6: 25 – 34 (gerechtigheid 6 : 33) 

Sabbat 29 Oktober

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Noe’ach

Thorah: B’risjiith/Genesis 9 : 8-17 
Haftarah: Sjoftiim/Richteren 2 : 1–23 
Briith Chadasjah: El-Ha’ivRiim/ Hebreeën 8 : 1-13  (Hebr. 10: 1-18)
Kernwoord: Mijn verbond

Sabbat 22 oktober

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

B’reshith 

Thora: Genesis/B’resjiith 4:19-22 

Haftarah: Divree Hajamiim alef / 1 Kronieken 1 vers 1 – 54.                                  Briith Chadasjah: Loeqas / Lucas 3: 23 – 38

Woensdag 19 oktober

Sjemini Atseret en Simcha Torah

Terugdraaien Thorarol

Feest van de Eeuwige, inloop vanaf 10.00

Te behandelen tekst

Melachiim Alef/1 Koningen 8: 1 – 66

Sabbat 15 Oktober (loofhuttenfeestdag)

Dienst Bijbelstudie, inloop vanaf 10.00

Te behandelen teksten

El-HaEphisi-jiim /Efeziërs 3: 1 – 21

Woensdag 12 oktober 

Soekkoth 1 (Loofhuttenfeest)

Feest van de Eeuwige, inloop vanaf 10.00

Te behandelen teksten

Sjir ha Sjiriim/ Hooglied     2: 1 – 17
Chizza-joon. / Openbaring 7: 1 – 17

Sabbat 8 Oktober

GEEN DIENST

omdat de ruimte niet beschikbaar is

Vrijdag 7 oktober

Jom Kippoer

Gedenkdag van de Eeuwige

Vanaf 10.00 is de deur open. Kleding advies wit.

Te behandelen tekst

2 Kor 5 vers 1 t/m 21

Kernwoorden

tent, afgebroken, eeuwig, woning, uit de hemel, overkleed, niet naakt, zuchten, ontkleed, verslonden, gereedgemaakt, onderpand, uit- en inwonen (ziel), dmv zijn lichaam gedaan heeft, in het geweten openbaar zijn, wat er in het hart leeft, niet meer voor jezelf leven, nieuwe schepping, laat je met God verzoenen.

Twee opvallende zinnen

Want wanneer wij buiten onszelf zijn (extase), dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u.
2 Korinthe 5:13 HSV

God was het namelijk Die in de Gezalfde de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
2 Korinthe 5:19 HSV

Associatief woord

Paulus noemt ons lichaam zijn tent. Zijn hut. Die hut wordt afgebroken.
Zo verblijft zijn ziel later bij zijn sterven in een eeuwige tussenwoning.

Wij worden net als Paulus, al met een voorschot van de Geest ingekleed.
Daarom zien wij slechts ten dele.

Als onze ziel wordt bevrijd uit de lichamelijke gevangenis wordt deze in een oogwenk vanuit de hemel, overkleed.

Tot die tijd mogen wij niet ongekleed zijn en moeten ons bedekkend met het WOORD.
Het bloed van Jesjoea is net als een harige geslachte dierenhuid.
Het bloed van de harige profetenmantel van Jesjoea verlost, reinigt en bouwt ons op.

Ons gebouw staat niet open en bloot. Niet naakt.
De binnenkant is omringd met steigers en veiligheidsdoeken en materiaal die moet voorkomen dat het inregent.

Maar herstel is vaak een zwaar proces.
Wij en de hele schepping met ons zuchten.
Wij voelen ons ontkleed,.en haast verslonden.
Ik en jij worden persoonlijk hersteld, maar het gaat om het hele gebouw. Voor het aangezicht van God.

Zo worden wij gereedgemaakt. Door het onderpand van de Geest.
Onze ziel wil lichamelijk uitwonend zijn en inwonen bij de Vader (ziel).

Die weg heeft de Gezalfde gerealiseerd en IN zijn lichaam aan zijn gemeente gedaan.

In hem vragen we om een gereinigd geweten.
Daartoe moet zelfonderzoek ons aan ons hart openbaren.
In de maand Elul naar de ander.
Dan pas kan de diepe liefde en vergeving en genade die gereed ligt zich openbaren.

Dan hoort de Ene van ons wat er in ons hart leeft (bekering) dan pas wil hij ons in het hart treffen met zijn genade en liefde.

Op grote verzoendag leren we beseffen dat niet meer voor ons zelf leven.
Gemeente zijn is gelijk zijn aan het wandelen in Zijn Koninkrijk.

Zo wandelt zijn nieuwe schepping met vreugde door het land van de Thora, Profeten, Geschriften en Brieven.
Daar leren we de diepten van de betekenis van het “laat je met God verzoenen”

Dat is het Israël van God

Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God.
Galaten 6:15‭-‬16 HSV

Sabbat 1 oktober vanaf 10.00 Bijbelstudie.

Behandelde teksten

Deut. 31 vers 23 – 26

Efeze 3 vers 1 – Efeze 4 vers 13

Efeze kernteksten

3 vers 3 – 6 en 4 vers 7 – 13

Bijteksten

Johannes 3 vers 33 – 35

Numeri 14 vers 17, 18

Numeri 14 vers 19, 20

Getuige/ getuigenis
Openbaring (vers 3)
Inzicht (vers 4)
Wijsheid (vers 10)
Kennis (vers 19)
Volheid (4 vers 13)

Lernen als opdracht, anders is er geen openbaring mogelijk. om de kennis van de diepten van de  genade te mogen ontvangen

Efeze 4 vers 15

opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Efeze 4:14-15 HSV

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

2 Petrus 1:19 HSV

Interessante YT