Najaarsfeesten 2018 in Noordbroek

De najaarsfeesten waren weer op komst en deze vierden net als vorig jaar in Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang. 

  1. Maandag 10 september: Jom Teroea of Bazuinendag
  2. Woensdag 19 september: Jom Kippoer of Grote Verzoendag
  3. Maandag 24 september: Soekkot of Loofhuttenfeest (1e dag)
  4. Maandag 1 oktober: Sjemeni Atseret of Laatste Grote Dag

De samenkomsten begonnen om 10:30 en eindigden om 14:00. Jom Kippoer wordt beschouwd als een vastendag. Dan nuttigen wij geen maaltijd zijn. Op de rest van de feestdagen was er een geheel verzorgde maaltijd. Jong en oud waren welkom.

Jom Teroea (Bazuinenfeest) 21 september 2017 in Noordbroek

Donderdag 21 september 2017 vieren we als gemeente het Bazuinenfeest (Jom Teroea, ook wel bekend als Rosj HaSjana, “Joods Nieuwjaar”). De locatie is Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang.

De aanvang is om 10:00 uur en om 12:00 uur houden we kiddoesj met brood en wijn gevolgd door een uitgebreide maaltijd. De samenkomst eindigt om 14:00. Jong en oud zijn welkom. De maaltijd wordt geheel verzorgd, dus het is niet nodig om iets mee te nemen.

Sederavond 2017

Zondagavond 9 april 2017 vierden wij vanaf 19:00 samen met elkaar de Seder te vieren,

Van deze avond zijn geen foto’s beschikbaar gesteld

Sjavoeotviering 2016

sjavoeot2016-400Zondag 12 juni 2016 hebben wij het  Bijbelse Pinksterfeest: Sjavoe’ot gevierd.

Sjavoe’ot betekent letterlijk “weken” en vindt 50 dagen plaats na de sjabbat tijdens het feest van Ongezuurde Broden.

Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn; Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.

Wajikra/Leviticus 23:15-16

Net als het Eerstelingenfeest tijdens Ongezuurde Broden is Sjavoe’ot een oogstfeest. Als wij echter met deze 50 dagen rekenen vanaf de uittocht uit Egypte komen we uit op het moment dat Israël bij de berg Sinaï de 10 Woorden van de Eeuwige ontving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het precies met dit feest is dat de Geest werd uitgestort.

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Handelingen 2:1-4

Het is dus dezelfde dag waarop de Eeuwige zowel de Tora gaf als de Geest gaf om ons daarin te onderwijzen en de onderwijzingen van de Eeuwige in onze harten te schrijven. Als gemeente Kie Tetsee hebben we deze dag samen met de Messiaanse huisgemeente Noordbergum mogen vieren in Zorgboerderij De Keuningshof in De Wilp met een eredienst en een liefdemaal. We zijn dankbaar voor de gezegende tijd die we hebben mogen hebben en hopen elkaar daar bij de najaarsfeesten van de Eeuwige weer te ontmoeten.

Website Kie Tetsee online

Onze gemeente heeft nu een website! Het heeft even geduurd, maar we hebben nu als gemeente een plek waar we kunnen laten zien waar we voor staan en praktische informatie kunnen publiceren voor mensen die interesse in de gemeente hebben. We realiseren ons dat er nog veel dingen over de gemeente niet op de site staan. De komende periode willen we daarom de site graag stukje bij beetje aanvullen en vervolledigen.