Gods Feesten in 2020 en 2021

Ook KieTetsee werd in 2020 en 2021 getroffen door de maatregelen en de Corona. Toch zijn er waar mogelijk wel kleine bijeenkomsten gehouden. Zodra het mogelijk was is de normale gang van zaken weer opgepakt.

Wij herinneren ons het laatste Loofhuttenfeest, Dag van de Bazuin en de Vreugde der Wet, Yom Kippoer, de Chanoeka en in 2022 het Poerimfeest.

Niet in de laatste plaats omdat wij ons zeer gewaardeerde lid en warme geloofsgenoot Agatha moesten overgeven aan Gods Eeuwigheid.

Met Poerim was zij niet meer onder ons.

Geplaatst in None.