De Omertelling, tellen tot aan Shavoe’ot (voor de Christenen beter bekend als het Pinksterfeest)

Telling van de Vijftig Omerdagen

(Breng offers van lofprijzing/dankzegging)

Meteen na de richtlijnen m.b.t. het vieren van Pesach bij de Feesten van de Eeuwige( Lev.23), worden we aangespoord om de “vijftig dagen te tellen”, die naar Shavoe’ot, ook het Wekenfeest of Oogstfeest of Pinksteren genoemd, leiden.

Hier is een manier van “Omer-telling”, als een dagelijkse familieviering. Je kunt dit voorstel natuurlijk aanpassen aan je familie en omstandigheden. Je mag dit afdrukken evenals de daarbij horende bladzijden voor dagelijks gebruik.

De vader (of een ander hoofd van het gezin) leest of zegt:

Het Eerste Testament leert:
“En gij zult tellen vanaf de morgen na de rustdag, vanaf de dag dat gij de Omer als beweegoffer bracht, zeven volle weken tellen, tot aan de morgen na de zevende week welke vijftig dagen zal tellen”.

Het hele gezin zegt:
“Dit is de (eerste, tweede, derde, enz.) dag van de Omer, wat (één, twee, enz.) weken en (één, twee, drie, enz.) dagen van de Omer maakt. Bv. “Dit is de negende dag van de Omer, wat één week en twee dagen van de Omer maakt.”

Lees het bijhorend gedeelte uit de Psalmen

Zie onderaan

Duid de dag, te beginnen bij de Eerste Dag na de sabbat in de Pesachweek.
De schrift geeft asn dat er 7 sabatten moeten worden geteld. De eerste Eertste Dag daarna is het dan Shavoe’ot. Dat is één visie
Een andere visie stelt dat de men moet uitgaan van de datum 14 Nissan en dan de volgende dag.
Hier is onder Joodse wijzen eeuwen over gediscussieerd.
Onze gemeente heeft een keuze gemaakt.
Doet u alzo. Maar wees wel ten volle overtuigd.

Hier plaats ik de teksten uit Leviticus en Deuteronomium
Dan constateert u zelf wel waarom het zo ingewikkeld is

U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt.
Zeven volle weken zullen het zijn.
Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.
Leviticus 23:15‭-‬16 HSV

Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent.
Deuteronomium 16:9‭-‬10 HSV

Maar laat u de vreugde van het lezen over de wet, dat is Thora in psalm 119 en verder niet ontnemen. Want de Ene willen volgen is vreugde en geen verdriet!

Dag 1 De wet van Adonai
Psalm 119:1-8
Dag 2. Gehoorzaamheid aan de Wet van
Adonai
Psalm 119:9-16
Dag 3 Tevredenheid in de Wet van Adonai
Psalm 119:17-24
Dag 4 Vastbeslotenheid om de Wet van Adonai te gehoorzamen
Psalm 119:25-32
Dag 5 Een gebed om inzicht
Psalm 119:33-40
Dag 6 Vertrouwen in de Wet van Adonai
Psalm 119:41-48
Dag 7 Geloof in de Wet van Adonai
Psalm 119:49-56
Dag 8 Toewijding aan de Wet van Adonai
Psalm 119:57-64
Dag 9 De waarde van de Wet van Adonai
119:65-72
Dag 10 De rechtvaardigheid van de Wet van Adonai
Psalm 119:73-80
Dag 11 Gebed voor bevrijding
Psalm 119:81-88
Dag 12 Geloof in de Wet van Adonai
Psalm 119:89-96
Dav 13 Liefde voor de Wet van Adonai
Psalm 119:97-104
Dag 14 Licht uit de Wet van Adonai
Psalm 119:105-112
Dag 15 Veiligheid in de Wet van Adonai
Psalm 119:113-120
Dag 16 Gehoorzaamheid aan de Wet van Adonai
Psalm 119:121-128
Dag 17 Verlangen om de Wet van Adonai te gehoorzamen
Psalm 119:129-136
Dag 18 De rechtvaardigheid van de Wet van Adonai
Psalm 119:137-144
Dag 19 Gebed voor bevrijding
Psalm 119:145-152
Dag 20 Smeekbede voor om verlossing
Psalm 119:153-160
Dag 21 Toewijding aan de Wet van Adonai
Psalm 119:161-168
Dag 22 Een gebed voor hulp
Psalm 119:169-176
Dag 23 Waar geluk
Psalm 1:1-6
Dag 24 Vertrouwen in Adonai
Psalm 11:1-7
Dag 25 Wat Adonai verlangt
Psalm 15:1-5
Dag 26 De Wet van Adonai
Psalm 19:7-14
Dag 27 Een gebed om leiding
Psalm 25:4-10
Dag 28 Hunkering naar God (Elohim)
Psalm 63:1-8
Dag 29 Een lied van dankzegging
Psalm 67:1-7
Dag 30 God (Elohim) en Zijn volk – 1
Psalm 78:1-16
Dag 31 God (Elohim) en Zijn volk – 2
Psalm 78:17-31
Dag 32 God (Elohim) en Zijn volk – 3
Psalm 78:32-39
Dag 33 God (Elohim) en Zijn volk – 4
Psalm 78:40-55
Dag 34 God (Elohim) en Zijn volk – 5
Psalm 78:56-72
Dag 35 God (Elohim) de Koning
Psalm 93:1-5
Dag 36 God, de Rechter
Psalm 94:12-23
Dag 37 Een lied van lofprijzing
Psalm 95:1-7
Dag 38 God, de Allerhoogste Koning
Psalm 96:1-13
Dag 39 God, de Regeerder over de wereld
Psalm 98:1-9
Dag 40 God, de Allerhoogste Koning
Psalm 99:1-9
Dag 41 De liefde van God
Psalm 103:1-22
Dag 42 God en Zijn volk
Psalm 105:1-11
Dag 43 Gods Goedheid
Psalm 106:1-5
Dag 44 In lofprijs voor de Heer
Psalm 111:1-10
Dag 45 Het geluk van een goed persoon
Psalm 112:1-10
Dag 46 De beloning voor gehoorzaamheid
Psalm 128:1-6
Dag 47 Een gebed voor hulp
Psalm 130:1-8
Dag 48 Een oproep aan het heelal om God te prijzen
Psalm 148:1-14
Dag 49 Een gebed van dank
Psalm 138:1-8
Dag 50 Prijs Adonai
Psalm 150:1-6

Sluit met een gebed naar uw keuze, of draag het volgende voor:

“Gezegend zijt Gij, O Heer onze God, Koning van het Heelal, die ons geboden gaf, om ons te leiden en om te gehoorzamen.
Het is ons verlangen gehoorzaam te zijn aan Uw Torah, wetende dat het ons er toe zal aanzetten om in een juiste relatie met U en met elkaar te leven .
Dank U om ons overeind te helpen wanneer we struikelen en om ons Uw Ruach Ha Kodesh te zenden om ons te troosten en te geleiden .”

Lees daarnaast elke dag psalm 67

Een gezegende lezing gewenst en dat uw hart (nog meer) geopend wordt voor het Woord van Adonai.

Geplaatst in None.