Poerim 2022

Op sabbat 19 maart, een dag later dan gewoonlijk, hebben wij aandacht besteed aan het Poerimfeest.

Wij geven u een korte impressie met bijgaande foto’s

Gods Feesten in 2020 en 2021

Ook KieTetsee werd in 2020 en 2021 getroffen door de maatregelen en de Corona. Toch zijn er waar mogelijk wel kleine bijeenkomsten gehouden. Zodra het mogelijk was is de normale gang van zaken weer opgepakt.

Wij herinneren ons het laatste Loofhuttenfeest, Dag van de Bazuin en de Vreugde der Wet, Yom Kippoer, de Chanoeka en in 2022 het Poerimfeest.

Niet in de laatste plaats omdat wij ons zeer gewaardeerde lid en warme geloofsgenoot Agatha moesten overgeven aan Gods Eeuwigheid.

Met Poerim was zij niet meer onder ons.

Website Kie Tetsee online

Onze gemeente heeft nu een website! Het heeft even geduurd, maar we hebben nu als gemeente een plek waar we kunnen laten zien waar we voor staan en praktische informatie kunnen publiceren voor mensen die interesse in de gemeente hebben. We realiseren ons dat er nog veel dingen over de gemeente niet op de site staan. De komende periode willen we daarom de site graag stukje bij beetje aanvullen en vervolledigen.