Poerim 2022

Op sabbat 19 maart, een dag later dan gewoonlijk, hebben wij aandacht besteed aan het Poerimfeest.

Wij geven u een korte impressie met bijgaande foto’s

Gods Feesten in 2020 en 2021

Ook KieTetsee werd in 2020 en 2021 getroffen door de maatregelen en de Corona. Toch zijn er waar mogelijk wel kleine bijeenkomsten gehouden. Zodra het mogelijk was is de normale gang van zaken weer opgepakt.

Wij herinneren ons het laatste Loofhuttenfeest, Dag van de Bazuin en de Vreugde der Wet, Yom Kippoer, de Chanoeka en in 2022 het Poerimfeest.

Niet in de laatste plaats omdat wij ons zeer gewaardeerde lid en warme geloofsgenoot Agatha moesten overgeven aan Gods Eeuwigheid.

Met Poerim was zij niet meer onder ons.

Sjavoe’ot 2019 in Noordbroek

Op zondag 9 juni is het Wekenfeest, Sjavoe’ot  in Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek gevierd. Van deze bijeenkomst zijn geen foto´s beschikbaar gesteld.

Ongezuurde Broden 2019 in Noordbroek

Als  gemeente hebben wij de eerste en de zevende dag van de ongezuurde broden als sabbatten in Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek gevierd. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Foto´s van deze bijeenkomsten zijn niet beschikbaar gesteld

Najaarsfeesten 2018 in Noordbroek

De najaarsfeesten waren weer op komst en deze vierden net als vorig jaar in Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang. 

  1. Maandag 10 september: Jom Teroea of Bazuinendag
  2. Woensdag 19 september: Jom Kippoer of Grote Verzoendag
  3. Maandag 24 september: Soekkot of Loofhuttenfeest (1e dag)
  4. Maandag 1 oktober: Sjemeni Atseret of Laatste Grote Dag

De samenkomsten begonnen om 10:30 en eindigden om 14:00. Jom Kippoer wordt beschouwd als een vastendag. Dan nuttigen wij geen maaltijd zijn. Op de rest van de feestdagen was er een geheel verzorgde maaltijd. Jong en oud waren welkom.

Jom Teroea (Bazuinenfeest) 21 september 2017 in Noordbroek

Donderdag 21 september 2017 vieren we als gemeente het Bazuinenfeest (Jom Teroea, ook wel bekend als Rosj HaSjana, “Joods Nieuwjaar”). De locatie is Zorghotel De Lijwiekstee, Hoofdstraat 98, 9635 AX te Noordbroek. We maken gebruik van de zijdeur, rechts van de hoofdingang.

De aanvang is om 10:00 uur en om 12:00 uur houden we kiddoesj met brood en wijn gevolgd door een uitgebreide maaltijd. De samenkomst eindigt om 14:00. Jong en oud zijn welkom. De maaltijd wordt geheel verzorgd, dus het is niet nodig om iets mee te nemen.